Ewangelia ze środy: Być wielkim w królestwie niebieskim

Ewangelia ze środy 10 tygodnia okresu zwykłego wraz z komentarzem. «Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić». Prawo Pana jest Prawem Miłości, dlatego jest prawem tego co większe, wspanialsze. Zawsze możemy wzrastać w Miłości mocą Ducha Świętego.

Opus Dei - Ewangelia ze środy: Być wielkim w królestwie niebieskim

Ewangelia (Mt 5, 17-19)

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.

Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim».


Komentarz

Jezus uczy swoich uczniów wiecznej wartości nauki Starego Testamentu, ponieważ jest ona także słowemBożym i ma Boski autorytet.

Równocześnie Jezus głosi prawo bardziej szlachetne, jest to prawo Miłości, prawo Ducha rozbrzmiewające w każdym ludzkim sercu: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić”.

Nasz Pan uczy, że przyszedł na świat by ustanowić w sposób ostateczny prawo Boże i rzeczywiście dokonał tego poprzez swoje nauczanie i przede wszystkim przez swoją ofiarę na Krzyżu.

Jezus ciągle nas uczy jak wypełniać wolę Bożą. Będzie wielkim ten, kto tego dokonuje. Z kolei ten kto nie wypełnia woli Bożej będzie najmniejszy w Królestwie Bożym. „Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim”.

Prawo Pańskie jest prawem wolności, ponieważ jest prawem Miłości, a miłość w tym co małe ma ogromne znaczenie. Tak uczył św. Josemaría w Drodze: „Wielkie dusze przywiązują ogromną wagę do rzeczy małych”[1].[1]Św. Josemaría, Droga, nr 818