Prelato žinia (2022 m. rugsėjo 10 d.)

Opus Dei prelatas kviečia mus tabernakulį paversti savo gyvenimo centru.

Mensaje del prelado (10 septiembre 2022)

Mylimiausieji: tesaugo Jėzus mano dukteris ir sūnus!

Tomis dienomis, kurias neseniai praleidau Šventojoje Žemėje, ypač jus laikiau savo maldoje, nes žinojau, kad mane lydi jūsų malda. Kiekvienoje iš šių šventų vietų natūraliai įsivaizdavau Viešpatį ir kartu galvojau, kad Jis visada yra su mumis kiekviename tabernakulyje. Negaliu neparašyti šių mūsų Tėvo žodžių, kuriuos visi puikiai žinome: „Jei tavo mintys ir viltys sutelktos į Tabernakulį, sūnau, kokie gausūs šventumo ir apaštalavimo vaisiai!“ (Kalvė, Nr. 835). Stenkimės diena iš dienos paversti juos savo gyvenimu.

Toliau melskitės už popiežiaus mums patikėtą užduotį pritaikyti Dievo Darbo statutą prie Motu proprio Ad charisma tuendum nuostatų. To siekdami, Generalinėje taryboje ir Centrinėje asesorijoje jau pradėjome atitinkamus tyrimus.

Rugsėjo 15-ąją minėsime palaimintojo Alvaro išrinkimą; prašykime jo užtarimo ir stenkimės atkartoti jo ištikimybę, kaip mums patarė šventasis Chosemarija.

Su didele meile jus laimina

jūsų Tėvas

Fernando Ocáriz

Roma, 2022 m. rugsėjo 10 d.