Prelato žinia (2021 m. rugsėjo 20 d.)

Opus Dei prelatas mus kviečia atgaivinti mūsų vienybę su Viešpačiu per Kryžių.

Mylimiausieji: tesaugo Jėzus mano dukteris ir sūnus!

Prieš kelias dienas, per Šventojo Kryžiaus Išaukštinimo šventę, dar kartą prisiminiau žodžius, kuriuos mūsų Tėvas mums pasakė 1969 m. rugsėjo 14 d., baigdamas palaiminimą su Lignum Crucis. Ta proga jis išvardijo motyvus, dėl kurių turime mylėti Kryžių. Pabaigoje, kaip dar vieną priežastį, mums sakė, kad jis visada bus mūsų palydovas kelyje. Su juo susiduriame asmeniškai, įvairiomis aplinkybėmis ir įvairiais būdais.

Todėl, labai gerai vis iš naujo atgaivinti tikėjimą į mūsų vienybės su Jėzaus Kryžiumi veiksmingumą. Galime prisiminti šventojo Pauliaus žodžius: „Savo kūne papildau, ko dar trūksta Kristaus vargams dėl jo Kūno, kuris yra Bažnyčia“ (Kol 1, 24).

Žinome, kad išties nieko netrūksta nepamatuojamam Kristaus aukos veiksmingumui. Tačiau pats Dievas, savo Apvaizda, kurios iki galo nesuprantame, nori, kad mes dalyvautume jos veiksmingume. Tai įmanoma, nes mus padarė Jėzaus įsūnystės Tėvui dalininkais, Šventosios Dvasios galia: „O jei esame vaikai, tai ir įpėdiniai. Mes Dievo įpėdiniai ir Kristaus bendraįpėdiniai, jeigu su juo kenčiame, kad su juo būtume pagerbti.“ (Rom 8, 17).

Dažnai mums padeda išoriniai ženklai. Šia prasme, kaip yra sakęs popiežius Pranciškus, Kryžiaus atvaizdai, kuriuos turime šalia savęs - darbo vietoje, mūsų namuose ir t. t. - yra kvietimas susivienyti su Viešpačiu.

Švenčiausiosios Mergelės lydėjimas prie Kryžiaus padės mūsų širdims pažinti, kaip „skaityti tą knygą, kuri yra nukryžiuotasis Kristus, kad pripildytų mus ramybės, džiaugsmo ir šventumo troškimų“ (šv. Chosemarija, Meditacija, 1970-09-15).

Su visa meile jus laimina

jūsų Tėvas

Roma, 2021 m. rugsėjo 20 d.