Didysis ketvirtadienis

Didįjį ketvirtadienį įžengiame į Velykų tridienio - Jėzaus kančios, mirties ir prisikėlimo - slėpinį. „Įsteigdamas Eucharistiją kaip amžiną savo paties ir savo Velykų atminimą, Jis šį aukščiausią apreiškimo aktą simboliškai įkėlė į gailestingumo šviesą. Tame pačiame gailestingumo horizonte Jėzus išgyveno savo kančią ir mirtį, visiškai suvokdamas didį meilės slėpinį, turėjusį įvykti ant kryžiaus“ (Misericordiae Vultus, 7).

Opus Dei - Didysis ketvirtadienis

🎧 Didysis ketvirtadienis: Prisiglaudę prie Avinėlio krūtinės

🎧 Gyventi Eucharistija - tai gyventi Jėzaus Širdyje


🎧 Dvasinė komunija

Aš norėčiau, mano Viešpatie, Tave priimti, su tuo tyrumu, nuolankumu ir maldingumu, su kuriuo Tavo Švenčiausioji Motina priėmė Tave, su šventųjų dvasia ir uolumu.

🎧 Adoracija - paslėptas lobis