Adoracija - paslėptas lobis (audio)

Opus Dei prelato, vysk. Javiero Echevarríos pastoracinis laiškas apie Eucharistiją (2004 m. spalio 6 d.) audio formatu.

Opus Dei - Adoracija - paslėptas lobis (audio)