Mons. Fernando Ocariz

Prelato žinia (2019 m. sausio 9 d.)

Mons. Fernando Ocariz, sveikindamas su Naujaisiais metais, ragina iš naujo suklusti Dievo balsui, kurį galime atrasti eilinėse gyvenimo aplinkybėse.

Mylimiausieji, tesaugo Jėzus mano dukteris ir sūnus!

Prasidedantys metai yra nauja galimybė - „Nauji metai, nauja kova“, kaip sakydavo šv. Josemaria - atnaujinti mūsų troškimą išgirsti Dievą, kuris į mus kreipiasi kasdienėse aplinkybėse; nuvalyti tai, kas dengia mūsų akis ir kliudo matyti Jėzų. Stenkimės keliauti in novitate sensus (plg. Rm 12,2), su nauja paskata, su ramybe ir džiugiai kovodami, kad geriau pažintume ir labiau pamiltume Kristų. Taip pat stenkimės nuolat priimti ...