Mons. Fernando Ocariz

Prelato žinia (2019 m. balandžio 9 d.)

Savaitę iki Didžiosios Savaitės, Mons. Fernandas Ocarizas kviečia, kontempliuojant Kristų ant Kryžiaus, apmąstyti kiek esame pasirengę priimti Dievo meilę.

Mylimiausieji, tesaugo Jėzus mano dukteris ir sūnus!

Vis labiau besiartinantį Didįjį Penktadienį, nukryžiuotame Kristuje kontempliuosime Jo atperkamosios meilės apstybę. Meilės, kuri Jį paakino visiškai atsiduoti ir paklusti Dievo Tėvo valiai.

Mūsų sekimas Jėzumi, mūsų susitapatinimas su Juo, veda taip pat, pagal mūsų asmenines aplinkybes, į beribį atsidavimą, priimant apaštalinės misijos iššūkius ir reikalavimus. Savo kasdieniame gyvenime trokštame atrasti mus šaukiančio ir praplėsti akiratį kviečiančio Kristaus balsą. Kaip šventasis Paulius, norime ...