Mons. Fernando Ocariz

Kalėdinis Prelato sveikinimas (2020 m.)

Mons. Fernando Ocáriz žinia Jėzaus gimimo iškilmės proga.

Mylimiausieji: tesaugo Jėzus mano dukteris ir sūnus.

Šiais metais Kalėdų šventimas įgyja ypatingą atspalvį dėl pasaulinės sanitarinės krizės, kurią šiuo metu išgyvename. Galbūt prie Betliejaus atsinešime taip pat kokį nors rūpestį ar skausmą.

Kūdikėlio Jėzaus kontempliavimas prakartėlėje ar Jo Motinos rankose, aplinkoje pilnoje nepatogumų, taip pat materialinių, mums padeda tikėjimo akimis įžvelgti viso, kas atsitinka, dievišką ir žmogišką prasmę, stengiantis, taip pat dabartinėse aplinkybėse, atrasti Dievo meilę kiekvienai ir kiekvienam ...