Mons. Fernando Ocariz

Prelato laiškas (2020 m. vasario 5 d.)

1930 m. vasario 14 d. devyniasdešimtųjų metinių proga, Mons. Ocariz kviečia mus daug dėkoti Dievui už dovaną suteiktą Dievo Darbui ir Bažnyčiai.

Mylimiausieji, tesaugo Jėzus mano dukteris ir sūnus!

Kiekvienais metais, Dievo Darbe minint steigiamąsias 1930 ir 1943 m. vasario 14 d. datas, mūsų įprastas dėkingumas Viešpačiui intensyvėja. Šį kartą švenčiame ypač, kadangi sukanka 90 metų nuo to, kai šv. Josemaria pamatė, kad 1928 m. spalio 2 d. pradėtai misijai Dievas šaukia taip pat moteris.

Nuo moters šventumo didele dalimi priklauso ją supančių žmonių šventumas. Taip visada galvojo šv. Josemaria, tvirtai įsitikinęs ...