Prelato žinia (2020 m. balandžio 29 d.)

Artėjant gegužės mėnesiui, mons. Fernando Ocariz kviečia mus vienytis su Popiežiaus intencijomis, su tikėjimu prašant Mergelės Marijos globos.

Pastoraciniai laiškai
Opus Dei - Prelato žinia (2020 m. balandžio 29 d.)

Mylimiausieji: tesaugo Jėzus mano dukteris ir sūnus!

Netrukus prasidės mėnuo, kurį Bažnyčioje tradiciškai skiriame Švenčiausiajai Mergelei Marijai. Jos motiniškajame užtarime randame saugumą ir taip pat stiprybę, kad ir toliau neštume Jos Sūnaus paguodą visiems, kam jos reikia. Didelės ramybės mus pripildo kreipimasis į mūsų Motina, kuriuo kreipdavosi šv. Josemaria: refugium nostrum et virtus. Taip pat tomis aplinkybėmis, kuriomis gyvename šiuo metu visame pasaulyje, Ji yra mūsų stiprybė ir mūsų prieglobstis.

Daugelyje šalių gegužės pradžią pasitiksime vis dar savo namuose, su ribotomis judėjimo galimybėmis, o tai galbūt padės mums įgyvendinti pamaldumo Marijai praktikas, tokias kaip Rožinis, o gal net ir gegužės piligrimystė. Net jei dabartinėmis sąlygomis negalėsime fiziškai aplankyti šventovių, koplyčių ir pan., visada lieka galimybė užsukti į šias vietas skaitmeninės technologijos pagalba, gal netgi pasikviečiant į kompaniją artimuosius, draugus ir pažįstamus.

Ypač prašau, kad per šiuos apsilankymus pas mūsų Motiną prisimintumėte intencijas, kurias Popiežius Pranciškus mums perdavė savo balandžio 25 d. laiške, kuriame mus kviečia iš naujo atrasti Rožinį namuose ir toliau prašyti pandemijos pabaigos ir kad Mergelė Marija globotų tuos, kurie labiausiai kenčia.

Visa širdimi jus laimina

jūsų Tėvas

Roma, 2020 m. balandžio 29 d.