Už ekologiškai tvarų gyvenimo būdą

„Kartu su jaunimu siekime paprastesnio ir aplinkai draugiškesnio gyvenimo būdo“ ragina Šventasis Tėvas, pristatydamas šio mėnesio maldos intenciją.

Bažnyčia ir Popiežius
Opus Dei - Už ekologiškai tvarų gyvenimo būdą
Mes, suaugusieji, galime daug ko pasimokyti iš jaunimo, nes jaunimas yra visko, kas susiję su rūpinimusi planeta, priešakyje.

Džiaugiuosi, kad jaunimas drąsiai imasi aplinkos ir visuomenės gerinimo projektų, kurie yra neatsiejami vieni nuo kitų. Mes, suaugusieji, galime daug ko pasimokyti iš jaunimo, nes jaunimas yra visko, kas susiję su rūpinimusi planeta, priešakyje. Sekime jų pavyzdžiu, susimąstykime, ypač šiais krizės – sveikatos, socialinės ir aplinkosaugos krizės – laikais, apie savo gyvenimo būdą. Pamąstykime apie tai, kaip maitinamės, vartojame, judame, naudojame vandenį, energiją, plastiką ir daugelį materialinių gėrybių, kurios dažnai kenkia Žemei. Pasiryžkime keistis! Kartu su jaunimu siekime paprastesnio ir aplinkai draugiškesnio gyvenimo būdo.

Melskimės, kad visi drąsiai rinktumės santūrų bei aplinką tausojantį gyvenimo būdą ir džiaugtumės jaunais žmonėmis, kurie drąsiai tam pasiryžta. Jauni žmonės nekvaili, jei gerai supranta, kad jau šiandien jiems reikia pasirūpinti savo ateitimi. Dėl to jie nori jau dabar keisti tai, ką paveldės, kai mūsų nebebus.