Sinodas - Šventosios Dvasios suteikta galimybė atjauninti Bažnyčią

Vilniaus vyskupas augziliaras Darius Trijonis, sinodo apie jaunimą, tikėjimą ir pašaukimo atpažinimą tėvas, Romoje susitiko su Opus Dei generaliniu vikaru mons. Mariano Fazio. Vysk. Dariaus paprašytas perduoti Opus Dei apaštalinėje veikloje dalyvaujantiems asmenims žinią, kun. Mariano atsiuntė šį pasveikinimą, kuriuo patikino dėl savo maldų už Lietuvą ir perdavė kelis paraginimo žodžius.

Kun. Mariano kalbėjo:

Džiaugiuosi, galėdamas Sinode dalyvauti kartu su brangiu bičiuliu vyskupu Dariumi Trijoniu! Lietuva yra mano širdyje, nes daug kartų lankiausi šioje šalyje ir nuolat už jus visus meldžiuosi.

Sinodas yra nuostabi Šventosios Dvasios suteikta galimybė atjauninti Bažnyčią. Visų pirma, kad būtume ištikimi Jėzui, kuris yra jaunuolis tarp jaunuolių.

Šv. Josemaria mums visada kalbėjo apie draugystės apaštalavimą. Viena iš jaunimo vertybių – vertybė visiems, bet ypač jaunimui – yra draugystė. Raginu jus būti labai gerais savo draugų draugais!

Draugystė – tai perduoti kitam tai, ką turime savo širdyje. Vertingiausia, ką nešame savo širdyje, yra meilė Jėzui, tikėjimas Jėzumi. Taigi, savo liudijimu, nuosekliu gyvenimu ir žodžiu padėkime savo draugams gyventi su Jėzumi.

Sveikinimo vaizdo įrašas (italų kalba): čia.