Prelato žinia dėl motu proprio apie asmenines prelatūras

Prelato kreipimasis dėl popiežiaus Pranciškaus rugpjūčio 8 d. motu proprio apie asmenines prelatūras

Mylimiausieji, tesaugo Jėzus mano dukteris ir sūnus!

Kaip žinote, užvakar popiežius Pranciškus paskelbė laišką motu proprio forma dėl asmeninių prelatūrų. Šiuo dokumentu pakeičiami du Kanonų teisės kodekso kanonai, atsižvelgiant į Praedicate Evangelium, dėl Romos kurijos reformos, ir į motu proprio Ad charisma tuendum.

Kreipiuosi į jus norėdamas pasakyti, kad su nuoširdžiu sūnišku paklusnumu priimame Šventojo Tėvo sprendimus, ir paprašyti, kad šiuo klausimu visi būtume labai vieningi. Puoselėkime dvasią, kuria gyveno šv. Chosemarija ir jo įpėdiniai dėl visų popiežiaus sprendimų, susijusių su Opus Dei. Kadangi šis Darbas yra Dievo ir Bažnyčios tikrovė, Šventoji Dvasia visada mus ves.

Kita vertus, žinoma, bus būtina atsižvelgti į rugpjūčio 8 d. motu proprio pritaikant ir atnaujinant Dievo Darbo statutą. Šie darbai jau tęsiasi vienerius metus. Tad kartoju prašymą melstis, kaip ir prieš keletą mėnesių, kad šie darbai būtų laimingai pabaigti. Be to, norėčiau, kad kasdien Dievo malonės dėka mumyse vis stiprėtų jutimas, kad esame Bažnyčios vaikai, broliai ir seserys vieningoje šeimoje, kurie kūnu ir krauju stengiasi paversti šv. Chosemarijos dėka gautą žinią. Būkime apaštalai, kurie didžiadvasiškai sėja supratingumą ir meilę, su džiaugsmu, kylančiu iš susitikimo su Viešpačiu.

Šie kanonų pakeitimai susiję su bendrosiomis teisės nuostatomis dėl asmeninių prelatūrų. Papildyme, kuriame kalbama apie pasauliečius – pati Opus Dei buvimo priežastis – tai siekis surasti Dievą savo profesiniame darbe ir eiliniame gyvenime – pabrėžiama, kad jie yra savo vyskupijų tikintieji, kaip ir kiekvienas katalikas. Dievo Darbo atveju, savo konkretaus pašaukimo dėka, jie taip pat yra šios antgamtiniais saitais grįstos šeimos nariai.

Pagaliau, artimiausiomis dienomis raginu toliau mane lydėti pastoracinėje kelionėje į Australiją ir Naująją Zelandiją, kaip neseniai rašiau ankstesnėje žinioje, ir prašyti motiniško Mergelės Marijos užtarimo per artėjančią Marijos Dangun Ėmimo iškilmę.

Su visa meile jus laimina

Jūsų Tėvas

Sidnėjus, 2023 m. rugpjūčio 10 d.