Prelato žinia (2023 m. rugpjūčio 7 d.)

Opus Dei prelatas dėkoja už maldą už jo pastoracinę kelionę į Filipinus bei Indoneziją ir prašo dar daugiau maldos už jo laukiančius apsilankymus Australijoje, Indonezijoje bei už Pasaulio jaunimo dienų vaisius

Mylimiausieji, tesaugo Jėzus mano dukteris ir sūnus!

Savo kelionės Filipinuose ir Indonezijoje pabaigoje siunčiu jums keletą laiško eilučių norėdamas padėkoti už jūsų maldą už apaštalavimo darbus šiuose Azijos kraštuose. Tuo pačiu, prašau toliau melstis už mano kelionę, kuri netrukus tęsis Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje.
Visuose reginuose, kur vyksta Dievo Darbas, visumą praturtinančioje kultūrų ir papročių įvairovėje, galima patirti – Dievo, mūsų Tėvo ir jūsų ištikimybės dėka – nuostabią dvasios ir šeimos vienybę. Stengiamės puoselėti vienybę kaip kiekvieno iš mūsų atsakomybėn patikėtą dovaną. Jos šaltinis yra meilė, kuri stiprina brolystę ir užsidegimą apaštalauti.
Nenustokite melstis už Pasaulio jaunimo dienų Lisabonoje vaisius. Tai dar vienas vienybės su Romos popiežiumi įrodymas. Patikėkime jaunuolius, kurie yra Bažnyčios dabartis ir ateitis, motiniškai Fatimos Dievo Motinos globai.
Su visa meile jus laimina
jūsų Tėvas

Džakarta, 2023 m. rugpjūčio 7 d.