Dėl motu proprio apie asmenines prelatūras

Pranešimas dėl motu proprio, kuriuo pakeistos 295 – 296 kanonų nuostatos

Šia diena datuojamu apaštaliniu laišku motu proprio Šventasis Tėvas Pranciškus pakeitė 295 – 296 kanonų, kuriuose kalbama apie asmenines prelatūras, nuostatas. Minėtu dokumentu yra pritaikoma apaštalinė konstitucija Praedicate Evangelium, kuria buvo įvykdyta Romos kurijos reorganizavimo reforma.

Gilinsimės, kaip šie pakeitimai gali paveikti Opus Dei juridinį statusą, atsižvelgdami į darbus, kurie jau vyksta su Dvasininkijos dikasterija dėl statutų pritaikymo motu proprio Ad charisma tuendum, bendrystėje su Šventuoju Tėvu.