Prelato žinia (2022 m. rugpjūčio 12 d.)

Dievo Darbo konsekracijos Saldžiausiajai Marijos Širdžiai atnaujinimo – rugpjūčio 15 d. – proga, Opus Dei prelatas kviečia išlaikyti gyvus šventumo ir apaštalavimo troškimus, išreikštus džiugia ir viltinga kasdiene ištikimybe.

Mylimiausieji: tesaugo Jėzus mano dukteris ir sūnus!

Kaip ir kiekvienais metais, rugpjūčio 15-tą, Dievo Motinos Ėmimo į dangų iškilmės dieną, atnaujinsime 1951 m. Lorete mūsų Tėvo atliktą Dievo Darbo konsekraciją Saldžiausiajai Marijos Širdžiai.

Sekdami šventojo Chosemarijos pavyzdžiu, išlaikykime savyje labai gyvą ryžtą prižiūrėti Dievo Darbą, kaip tarnystę Bažnyčiai ir visiems žmonėms.

Todėl kviečiu jus, atsiliepiant į Dievo malonę, atnaujinti veiksmingus savo šventumo ir apaštalavimo troškimus, išreikštus džiugia ir viltinga kasdiene ištikimybe, nepaisant mūsų asmeninių ribotumų.

Dievo Darbas iš tiesų yra kiekvieno iš mūsų rankose: tai sykiu ir Dievo dovana, ir mūsų atsakomybė. Kaip jums sakiau prieš kelis mėnesius, „su Dievo malone mes galėsime kintančiomis istorinėmis aplinkybėmis kurti Darbo tęstinumą, ištikimai laikydamiesi jo ištakų. Tai klausimas apie esminį praeities, dabarties ir ateities tęstinumą, būdingą gyvajai tikrovei“ (Pastoracinis laiškas, 2022 m. kovo 19 d.). Atnaujinkime šiuos ištikimybės pasiryžimus, remdamiesi motinišku Šventosios Marijos tarpininkavimu.

Palydėkite mane maldoje, kai po kelių dienų keliausiu į Jeruzalę, ir kartu melskimės Šventojo Tėvo intencijomis, ypač už konsistoriją, kuri įvyks šio mėnesio pabaigoje.

Su didele meile jus laimina

jūsų Tėvas

Fernando Ocáriz

Roma, 2022 m. rugpjūčio 12 d.