Straipsnių kiekis: 4

Džiaukimės su dangiškąja linksmybe Dievui priimant Mariją Rojuje (audio)

Kartu su visa Bažnyčia džiaugiamės, kad Švč. Mergelė Marija, (Dievo) Jėzaus Kristaus Gimdytoja, su siela ir kūnu buvo paimta į dangiškąją garbę.

Krikščioniškas ugdymas

Prelato žinia (2022 m. rugpjūčio 12 d.)

Dievo Darbo konsekracijos Saldžiausiajai Marijos Širdžiai atnaujinimo – rugpjūčio 15 d. – proga, Opus Dei prelatas kviečia išlaikyti gyvus šventumo ir apaštalavimo troškimus, išreikštus džiugia ir viltinga kasdiene ištikimybe.

Pastoraciniai laiškai

Rugpjūčio 15 d.: „Pačiam patirti motinišką Marijos meilę“

Artėjant Šv. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų iškilmei (Žolinei), primename ištrauką iš šv. Chosemarijos pamokslo apie Dievo Motiną.

Gyventi tikėjimu

Prelato žinia (2017 m. rugpjūtis)

Ėmimo į Dangų šventėje Mons. Fernando Ocariz prašo Šventosios Marijos padėti mums kelti širdies žvilgsnį link Dievo per visa tai, ko imamės.

Pastoraciniai laiškai