Prelato žinia (2022 m. gegužės 24 d.)

Opus Dei prelatas kviečia mus pajusti pasaulio džiaugsmus ir kančias kaip kažką asmeniško, gręžiantis į Dievo Motiną ypač šį gegužės mėnesį.

Mylimiausieji: tesaugo Jėzus mano dukteris ir sūnus!

Biblijos žodžiai: „padarysiu tautas tavo valdomis, o visus žemės pakraščius – tavo nuosavybe“ (Ps 2, 8) pranašiškai nurodo Jėzų Kristų, taigi, Jame ir su Juo – kiekvieną iš mūsų. Mums, krikščionims, niekas pasaulyje nėra svetima.

Tegul ši tikrovė skatina mus pajusti – pažinti – visus pasaulio džiaugsmus ir kančias kaip labai asmeniškus, ir paskatina mus būti „ištvermingus maldoje“, nenustojant gyventi „džiugia viltimi“ (Rom 12, 12), atsigręžiant į mūsų Motinos, Šventosios Marijos, užtarimą, ypač šį gegužės mėnesį.

Su didele meile jus laimina

jūsų Tėvas

Fernando Ocáriz

Roma, 2022 m. gegužės 17 d.