Prelato kalėdinis sveikinimas

Opus Dei prelatas kviečia per šias Kalėdas siekti taikos, pradedant nuo savęs ir artimiausių žmonių.

Mylimiausieji: tesaugo Jėzus mano dukteris ir sūnus!

„Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms!“ (Lk 2, 14): tai žodžiai, kuriuos gieda angelai, pranešdami piemenims, kad netoliese, ėdžiose, ką tik gimė Jėzus. Su tais pačiais žodžiais sukurta daugybė populiarių giesmių, kurios per kiekvienas Kalėdas sukuria šventinę atmosferą mūsų gatvėse ir namuose. Galime jungtis prie šio choro, trokšdami atiduoti visą garbę Dievui ir melsdamiesi už taiką pasaulyje.

Viešpats tikisi, kad ir kiekvienas iš mūsų padės sėti taiką pasaulyje, pradėdami nuo savo artimiausios aplinkos. Taika „niekada nepasiekiama visam laikui; ją reikia kurti nuolatos. Be to, kadangi žmogaus valia nepastovi ir sužalota nuodėmės, siekiant taikos būtina, kad kiekvienas nuolat valdytų savo aistras (...). Taika yra ir meilės vaisius; meilė teikia jai daugiau, negu pajėgia duoti teisingumas“ (Gaudium et spes, n. 78).

Pasaulyje nebus taikos – šiame neramiame ir kartu vilties kupiname pasaulyje – jei nebus taikos žmonėse. „Tiek taika, tiek karas, yra mūsų viduje“ (Vaga, n. 852), sakydavo šv. Chosemarija. Todėl per šias Kalėdas norime, kad angelų giesmė skambėtų pirmiausia mūsų sielose. Būtent savo širdies gelmėse ugdome nuostatas, kurios daro įtaką mūsų darniam sugyvenimui su aplinkiniais: teikti pirmenybę vienybei, o ne skirtumams, džiaugtis kartu su kitais, siūlyti pagalbą tiems, kuriems jos reikia, dažnai atsiprašyti...

Marija ir Juozapas spinduliavo ramybe savo artimiausioje aplinkoje ir pavertė ėdžias jaukia vieta. Kreipkimės jų pagalbos, kad augtume vidinėje ramybėje, kad ją perduotume visam pasauliui. Kviečiu melstis už Popiežių Pranciškų, už jo intencijas, ir jungtis prie jo praėjusių Kalėdų maldos: „O Kristau, gimęs dėl mūsų, išmokyk mus vaikščioti su tavimi taikos takais“.

Su šilčiausiais sveikinimais ir meilės kupinu palaiminimu

Fernando Ocáriz

Roma, 2022 m. gruodžio 15 d.