Popiežiaus malda, „kad baigtųsi viruso pandemija“

Sekmadienį Popiežius Pranciškus meldėsi prie Marijos Salus Populi Romani paveikslo. Vėliau šv. Marcelino bažnyčioje Via del Corso, meldėsi prie Nukryžiuotojo, kuris XVI a. pradžioje išgelbėjo Romos gyventojus nuo maro.

Bažnyčia ir Popiežius

Prieš tai, kovo 11 d., Maldos ir pasninko dienos proga, Šventasis Tėvas prašė Dievo Motinos užtarimo šiais žodžiais:

Marija,
Tu mums švieti gyvenimo kelyje,
esi mūsų gelbėtoja ir viltis.
Mes atiduodame save į tavo rankas, Ligonių sveikata,
kuri stovėdama prie kryžiaus, tvirtai tikėdama,
kentėjai kartu su kenčiančiu Jėzumi.

Tu, Romiečių gelbėtoja,
žinai, ko šiandien mums reikia,
ir esame tikri, jog pasirūpinsi,
kad, kaip Galilėjos Kanoje,
baigtųsi bandymų metas
ir sugrįžtų džiaugsmas.

Padėk mums, Dievo Meilės Motina,
būti klusniems Tėvui
ir daryti, ką mums lieps Jėzus,
kuris, prisiėmęs visas mūsų kančias ir skausmus,
per Kryžiaus auką mus vedą į Prisikėlimo džiaugsmą.

Tavo apgynimo šaukiamės, Šventoji Dievo Gimdytoja.
Mūsų maldų neatmeski, mūsų reikaluose,
bet nuo visokių pavojų mus visados gelbėk,
Mergele garbingoji ir palaimintoji.