Benediktas XVI UNIV kongreso dalyviams

Štai ką pasakė Popiežius Benediktas XVI UNIV kongreso dalyviams šiandien bendroje audiencijoje šv. Petro aikštėje. Jis skatina jaunimą asmeniškai bendrauti su Kristumi.

„Sveikinu studentus iš įvairių šalių dalyvaujančius tarptautiniame

kongrese UNIV, kurį rengia Opus Dei prelatūra. Mieli draugai,

Didžiosios savaitės proga atvykote į Romą siekdami puoselėti savo

tikėjimą ir draugystes bei dvasiškai praturtėti. Kviečiu Jus apmąstyti

universtiteto studijų svarbą ugdant tokią „katalikišką visuotinį

mąstyseną“, kurią šv. Josemaria apibūdindavo taip: „akiračio platumas

ir ryžtingas gilinimasis į tai, kas visada gyva katalikiškoje

ortodoksijoje“. Kiekviename iš Jūsų teauga troškimas asmeniškai

susitikti su Jėzumi Kristumi, kad galėtumėte Jį visur džiaugsmingai

liudyti.“