Popiežiaus maldos intencija: mažamečių ateitis

Gruodžio mėnesį Popiežius Pranciškus kviečia visus krikščionis melstis už netikrus dėl savo ateities vaikus, ypač už alkstančius, kenčiančius dėl karo ar socialinės marginalizacijos.

Kiekvieno atstumto, išnaudojamo, palikto be mokyklos ir medicininės priežiūros vaiko likimas yra šauksmas, kylantis į Dievą.

Kiekviename iš jų yra Kristus, atėjęs į pasaulį kaip silpnas vaikelis. Kristus į mus žvelgia šių vaikų akimis.

Melskimės, kad kiekviena šalis imtųsi būtinų priemonių užtikrinti vaikų, ypač kenčiančių, ateitį.