Mūsų šeimos

Liepos mėnesio „Popiežiaus video“ vaizdo įraše Šventasis Tėvas atkreipia dėmesį į sunkias situacijas, su kuriomis susiduria šiandienos šeimos bei prašo, kad jos būtų lydimos meilės, pagarbos ir patarimų.

Šeima turi būti saugoma. Daug pavojų jai gresia: per skubus gyvenimo ritmas, stresas. Kartais tėvai užmiršta pažaisti su savo vaikais. Bažnyčia turi drąsinti šeimas ir jas palydėti, padėti išspręsti visus sunkumus.

Melskimės, kad šiandienos šeimos sulauktų pagalbos, grįstos meile, pagarba ir patarimu, o ypač kad jas saugotų valstybės.


Ankstesnės Popiežiaus maldos intencijos

Pasaulinis Popiežiaus maldos tinklas