Lydėti Kristų jo kančioje

Tinkamai pasiruošti didžiųjų malonių priėmimui, mūsų Motina Bažnyčia suteikia mums proga apmąstyti Jėzaus kančią, kurią galime atkurti savo širdyse ir joje dalyvauti kaip esami jos veikėjai.

🎧 Klausykis meditacijos: Lydėti Kristų jo kančioje (2020-04-02)

Nuotrauka: Ben White on Unsplash