Kryžiaus kelias (su audio)

„Kryžiaus kelias“ yra šv. Chosemarijos Kalvarijos scenų kontempliavimo vaisius. Rengdamas šią knygelę, Opus Dei steigėjas norėjo padėti medituoti Kristaus kančią, išgyventi meilės skausmą ir dėkingumą Viešpačiui, kuris mus atpirko savo Kraujo kaina.

Eiti Kryžiaus kelią su šv. Chosemarija (escriva.org).

Įsijausk į Nukryžiuotojo Kristaus žaizdas. Taip Monsinjoras Chosemarija Escrivá de Balaguer patardavo visiems, prašantiems juos pamokyti, kaip patobulinti savo vidinį gyvenimą, ir toks pasiūlymas buvo paremtas asmenine patirtimi - šiuo tiesiausiu keliu jis ėjo visą savo gyvenimą, juo eidamas pasiekė aukščiausių dvasinio gyvenimo aukštumų. Jo meilė Jėzui visada buvo tikroviška - konkreti, stipri, švelni, sūniška ir jaudinanti.

Knygoje „Kryžiaus kelias“ atsispindi šv. Chosemarijos pamaldumas Kristaus kryžiui.

Mokėjęs įtaigiai kalbėti, Opus Dei steigėjas mėgo tvirtinti, kad būti krikščioniu yra ne kas kita, kaip sekti Kristų: štai kur paslaptis. Ir pridurdavo: lydėti Jį taip artimai, kad gyventume drauge su Juo kaip pirmieji dvylika Apaštalų; taip artimai, kad taptume viena su Juo. Todėl jis ir patardavo nuolatos apmąstyti Evangeliją. Pats jis Kristaus gyvenimo epizodus komentuodavo taip gyvai, kad turėjusieji laimės juos girdėti išmoko išgyventi šias ištraukas kaip tų įvykių dalyviai. (...)

Kryžiaus Kelias nėra liūdna pamaldumo praktika. Monsinjoras Escrivá de Balaguer dažnai kartodavo, kad krikščioniškojo džiaugsmo šaknys yra kryžiaus formos. Kristaus Kančia yra skausmo kelias, tačiau ji taip pat yra ir vilties kelias, vedantis į tikrąją pergalę. Vieno jo pamokslo žodžiais tariant, tikėk, kad Dievas nori, kad tu būtum laimingas, ir jeigu pats padarysi viską, ką tik galėsi, tada išties būsi laimingas, labai laimingas, labai labai laimingas, net jei visur tave lydės Kryžius. Tačiau dabar tas Kryžius yra nebe mirties įrankis, o sostas, iš kurio karaliauja Kristus. O šalia - Jo Motina, kuri yra ir mūsų Motina. Švenčiausioji Mergelė išprašys tau stiprybės, kurios tau reikia, kad ryžtingai žengtum jos Sūnaus pėdomis.

(Iš pal. Alvaro del Portillo pratarmės pirmajam leidiniui).

Nuotrauka: Kalvarija Fatimoje, Portugalijoje (Creative Commons)