Straipsnių kiekis: 20

Popiežiaus Pranciškaus žinia 2024 m. Gavėniai

Šiomis pasirengimo Didžiajai savaitei dienomis Šventasis Tėvas mus ragina sustoti ir atrasti kontempliatyviąją gyvenimo plotmę: „Sustoti maldoje, priimti Dievo žodį, sustoti kaip samarietis sužeisto brolio akivaizdoje“.

Bažnyčia ir Popiežius

„Viešpaties pėdomis“

„Jėzus yra kelias. Jis paliko šiame pasaulyje aiškias savo pėdas, neišdildomus ženklus, kurių nesunaikino nei metai, nei priešo klasta“, šv. Chosemarija priminė 1955 m. balandžio 3 d. homilijoje, paskelbtoje „Dievo bičiuliuose.“

„Dievo vaikų atsivertimas“

Šv. Chosemarija paskelbė šią homiliją per 1952 m. Gavėnią. Ji atspausdinta knygoje „Kristus eina pro šalį.“

Kryžiaus kelias (su audio)

„Kryžiaus kelias“ yra šv. Chosemarijos Kalvarijos scenų kontempliavimo vaisius. Rengdamas šią knygelę, Opus Dei steigėjas norėjo padėti medituoti Kristaus kančią, išgyventi meilės skausmą ir dėkingumą Viešpačiui, kuris mus atpirko savo Kraujo kaina.

Šv. Chosemarijos mokymas

Gavėnios pasninkas, Sinodinė kelionė

„Gavėnios askezė — rašo Popiežius Pranciškus žinioje 2023 m. Gavėnios proga — tai pastanga, visada gaivinama Malonės, siekiant įveikti savo tikėjimo stygių ir pasipriešinimą sekti Jėzumi kryžiaus keliu.“

Bažnyčia ir Popiežius

Lydėti Kristų jo kančioje

Tinkamai pasiruošti didžiųjų malonių priėmimui, mūsų Motina Bažnyčia suteikia mums proga apmąstyti Jėzaus kančią, kurią galime atkurti savo širdyse ir joje dalyvauti kaip esami jos veikėjai.

Krikščioniškas ugdymas

Per Gavėnią kartu lipkime į kalną, kaip sportininkai džiaugsmingai treniruojantis

Savo žinioje Gavėnios proga Popiežius Pranciškus ragina mus atnaujinti savo tikėjimą, viltį ir meilę. Šiandienos meditacijoje išgirsite patarimų, kaip su atkaklumu įgyvendinti Šventojo Tėvo raginimą.

Krikščioniškas ugdymas

Popiežiaus Pranciškaus žinia 2022 m. gavėniai

„Nepailskime daryti gera; jei neaptingsime, savo metu pjausime derlių! Tad, kol turime laiko, darykime gera visiems“ (Gal 6, 9–10a).

Bažnyčia ir Popiežius

Gavėnia - kelionė į laisvę

Gavėnios laikotarpiu Bažnyčia kviečia mus atsiversti, kad gerai pasiruoštume švęsti Velykų paslaptis. Vidinė kova yra meilės kova, joje turime elgtis kaip sportininkai - po nesėkmės nepasiduoti, bet pradėti vis iš naujo.

Krikščioniškas ugdymas

Prelato žinia (2021 m. vasario 20 d.)

Gavėnios pradžioje, mons. Ocáriz mus kviečia ieškoti susitapatinimo su Kristumi einant neturto keliu į kurį veda pasninkas.

Pastoraciniai laiškai