Jūreiviai, žvejai ir jų šeimos

Šventojo Tėvo Pranciškaus maldos intencija rugpjūčio mėnesiui.

Jūreivių, žvejų ir jų šeimų gyvenimas labai sunkus. Kartais jie dirba vergiškomis sąlygomis arba paliekami likimo valiai tolimuose uostuose. Konkurencija pramoninėje žvejyboje ir jūrų tarša jų darbą daro dar sudėtingesnį. Tačiau jei ne jų darbas, daugelio pasaulio sričių gyventojai badautų.

Melskimės už visus, kurie dirba jūrų pramonėje ir iš jūros gyvena; taip pat už jūreivius, žvejus ir jų šeimas.