Dirbtinis intelektas

Lapkričio maldos intencijoje Popiežius Pranciškus akcentuoja būtinybę orientuoti robotikos ir dirbtinio intelekto pažangą į žmogaus ir kūrinijos orumą.

Dirbtinis intelektas yra dabartinės epochos kaitos pagrindas. Robotika, jei ji susieta su bendrojo gėrio siekimu, gali padaryti pasaulį geresnį. Tačiau, jei technologijų pažanga didina nelygybę, ji nėra tikra pažanga. Visas pažangos procesas turi gerbti žmogaus asmens orumą ir kūriniją.

Melskimės, kad robotikos ir dirbtinio intelekto pažanga visada tarnautų žmonijai.