Dialogas ir susitaikinimas Artimuosiuose Rytuose

Lapkričio mėnesį Popiežius Pranciškus savo maldos intenciją skiria dialogui tarp religinių bendruomenių Artimuosiuose Rytuose, kad „įsivyrautų dialogo, susitikimo ir susitaikinimo dvasia“.

Trijų monoteistinių religijų sugyvenimas ir dialogas Artimuosiuose Rytuose remiasi istoriniais ir dvasiniais ryšiais. Iš ten mus pasiekė geroji naujiena apie Jėzaus auką ir prisikėlimą. Šiandien ten gyvenančios krikščionių bendruomenės, kartu su žydais ir musulmonais, siekia taikos, santarvės ir atleidimo.

Melskimės, kad Artimuosiuose Rytuose įsivyrautų dialogo, susitikimo ir susitaikinimo dvasia.