🎧 Apmąstymai Marijos Nekaltojo Prasidėjimo novenai

Trumpa meditacija (apie 10 min.) kiekvienai novenos dienai.

🎧 Pirmoji diena, lapkričio 30: Mano Mama yra Malonės Pilnoji

🎧 Antroji diena, gruodžio 1: Marija, Dievo Motina ir mūsų Motina

🎧 Trečioji diena, gruodžio 2: Marija, maldos Mokytoja

🎧 Ketvirtoji diena, gruodžio 3: Laiminga įtikėjusi

🎧 Penktoji diena, gruodžio 4: Gražiosios meilės Motina

🎧 Šeštoji diena, gruodžio 5: Marija, mūsų viltis

🎧 Septintoji diena, gruodžio 6: Marija, mūsų prieglauda ir stiprybė

🎧 Aštuntoji diena, gruodžio 7: Marija, eilinio gyvenimo Mokytoja

🎧 Devintoji diena, gruodžio 8: Apaštalų Karalienė