Počet článků: 42

Dopis preláta (28. října 2020)

V novém pastýřském dopise uvažuje Mons. Fernando Ocáriz o duchu Opus Dei a o oddanosti věřících Dílu v různých osobních okolnostech.

Pastýřské listy

Poselství preláta (19. června 2020)

Na slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova nás Mons. Ocáriz zve, abychom Pána prosili o srdce tiché a pokorné, aby bylo pro druhé lidi útěchou a odpočinkem.

Pastýřské listy

Dopis preláta (1. listopadu 2019)

Pastýřský dopis Mons. Fernanda Ocárize o přátelství. „Učme se pečovat o své přátele, aniž bychom přitom zanedbávali své povinnosti.“

Pastýřské listy

Dopis preláta (16. prosince 2018)

Svět naléhavě potřebuje pokoj. Každý z nás, naše rodiny, naše pracoviště, naše okolí potřebuje to Dítě, o němž andělé zvěstovali, že je Spasitel (srov. Lk 2,11).

Pastýřské listy

Poselství preláta (4. listopadu 2018)

Tyto dny nám připomínají, že naše naděje je pro nás připravena v nebi (srov. Kol 1,5)

Pastýřské listy

Dopis preláta (1. října 2018)

Prelát Opus Dei Fernando Ocáriz připomíná devadesát let od založení Díla

Pastýřské listy

Poselství preláta (1. září 2018)

Mons. Fernando Ocáriz prosí, aby rostla naše láska k církvi a papeži.

Pastýřské listy

Poselství preláta (6. srpna 2018)

Poselství preláta Opus Dei, Mons. Ferdinanda Ocárize, na svátek Proměnění Páně 6. srpna 2018.

Pastýřské listy

Poselství preláta (9. června 2018)

U příležitosti dekretu papeže o zázračném uzdravení na přímluvu ctihodné služebnice Boží Guadalupe Ortiz de Landázuri prelát Opus Dei připomíná, jak se tato věrná služebnice odevzdala Bohu a církvi.

Pastýřské listy

Dopis preláta (8. června 2018)

Formace, která se v Opus Dei nabízí, je určena i pro mladé: aby „byli - dnes i zítra, celý svůj život - křesťanským kvasem v rodinách, ve svých profesích a v celém tom nezměrném poli lidského života“.

Pastýřské listy