Počet článků: 45

Dopis preláta (10. února 2024)

V novém dopise se prelát Opus Dei zamýšlí nad poslušností ve světle křesťanského poselství a skutečností povolání do Díla.

Pastýřské listy

Dopis preláta (16. února 2023)

Mons. Fernando Ocáriz nás vybízí k zamyšlení nad některými postoji a projevy bratrství.

Pastýřské listy

Dopis preláta u příležitosti motu proprio „Ad charisma tuendum“

Mons. Fernando Ocáriz, prelát Opus Dei, píše o motu proprio „Ad charisma tuendum“ („Na ochranu charismatu“) papeže Františka.

Od preláta

Dopis preláta (28. října 2020)

V novém pastýřském dopise uvažuje Mons. Fernando Ocáriz o duchu Opus Dei a o oddanosti věřících Dílu v různých osobních okolnostech.

Pastýřské listy

Poselství preláta (19. června 2020)

Na slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova nás Mons. Ocáriz zve, abychom Pána prosili o srdce tiché a pokorné, aby bylo pro druhé lidi útěchou a odpočinkem.

Pastýřské listy

Dopis preláta (1. listopadu 2019)

Pastýřský dopis Mons. Fernanda Ocárize o přátelství. „Učme se pečovat o své přátele, aniž bychom přitom zanedbávali své povinnosti.“

Pastýřské listy

Dopis preláta (16. prosince 2018)

Svět naléhavě potřebuje pokoj. Každý z nás, naše rodiny, naše pracoviště, naše okolí potřebuje to Dítě, o němž andělé zvěstovali, že je Spasitel (srov. Lk 2,11).

Pastýřské listy

Poselství preláta (4. listopadu 2018)

Tyto dny nám připomínají, že naše naděje je pro nás připravena v nebi (srov. Kol 1,5)

Pastýřské listy

Dopis preláta (1. října 2018)

Prelát Opus Dei Fernando Ocáriz připomíná devadesát let od založení Díla

Pastýřské listy

Poselství preláta (1. září 2018)

Mons. Fernando Ocáriz prosí, aby rostla naše láska k církvi a papeži.

Pastýřské listy