Počet článků: 45

Dopis od preláta (květen 2014)

Panna Maria nám připravuje tu nejkratší a nejjistější cestu, jak nás přivést k Božímu milosrdenství: don Álvaro často o této skutečnosti uvažoval. Stejnou myšlenku předává i prelát Opus Dei ve svém posledním dopise z května 2014.

Pastýřské listy

Dopis od preláta (březen 2014)

Sté výročí narození dona Álvara, mezi jinými významnými dny, je pro preláta příležitostí promluvit o věrnosti a loajalitě. Vybízí nás, abychom v těchto týdnech uvažovali o tom, jaká je naše odpověď na volání, které každý z nás od Boha dostal.

Pastýřské listy

Dopis od preláta (únor 2014)

Prelát se zmiňuje u příležitosti výročí 14. února o lásce dona Álvara del Portilla ke svatému Kříži. „Obracejme se k němu“, říká, „abychom zůstali silní tváří v tvář obtížím a odporu.“

Pastýřské listy

Dopis od preláta (listopad 2013)

Komentář ke dvěma posledním článkům Kréda: „Očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku“.

Pastýřské listy

Dopis od Preláta (květen 2008)

V květnovém dopise nám biskup Javier Echevarría radí přiblížit se v modlitbě k Matce Boží a prosit ji, aby nás naučila rozmlouvat se svým Synem.

Pastýřské listy