Poselství preláta (4. listopadu 2018)

Tyto dny nám připomínají, že naše naděje je pro nás připravena v nebi (srov. Kol 1,5)

Slavností Všech svatých a Vzpomínkou na věrné zemřelé jsme vstoupili do listopadu. Tyto dny nám připomínají, že naše naděje je pro nás připravena v nebi (srov. Kol 1,5). Tato naděje osvětluje naše kroky na zemi a říká nám, že svět, v němž žijeme, se jednou promění v "nová nebesa a v novou zemi" (2 Petr 3,13). Říká nám také, že naše každodenní činnost má smysl, který přesahuje to, co bezprostředně vidíme. Svatý Josemaría říkal, že pokud ji budeme dělat z lásky k Bohu a ostatním, bude v ní cítit záchvěv věčnosti.

Další skutečnost, jež nás naplňuje útěchou, je společenství svatých. Vědomí, že nejsme nikdy sami a že v Kristu tvoříme jedno tělo, je pro nás ohromným povzbuzením. Tam, kde jsme, se všichni na celém světě společně podílíme na stavbě církve a konkrétně na stavbě Díla. Vzájemně se podporujeme! Chtěl bych vás proto také poprosit o modlitbu za 34 nových jáhnů prelatury, kteří byli včera v Římě vysvěceni.

Řím, 4. listopadu 2018