Poselství preláta (19. června 2020)

Na slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova nás Mons. Ocáriz zve, abychom Pána prosili o srdce tiché a pokorné, aby bylo pro druhé lidi útěchou a odpočinkem.

Milovaní, ať Ježíš opatruje mé dcery a syny!

Dnes s celou Církví rozjímáme zvláště o Nejsvětějším Srdci Ježíšovu. Toto datum je příležitostí, abychom se nechali znovu překvapovat zázrakem, kdy Bůh se chtěl k nám přiblížit, až se stal jedním z nás se srdcem v mnohém podobném tomu našemu. Proto mi přichází na mysl následující utěšující pozvání od Pána: „Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pro své duše odpočinek” (Mt 11, 29).

Ježíš si pro nás přeje uprostřed každodenního shonu opravdový pokoj, klid a odpočinek. A ukazuje nám cestu: více se s ním sjednotit s pokorou a mírností jeho srdce. Jak píše sv. Josemaría: „I nám může Pán stále radit: exemplum dedi vobis, dal jsem vám příklad pokory. Stal jsem se služebníkem, abyste i vy dokázali s tichým a pokorným srdcem sloužit všem lidem” (Boží přátelé, 103).

Prosme Pána v naší modlitbě, aby nám dal srdce jako má On. To přispěje ke „klidu naší duše” a osob, které jsou kolem nás. Také budeme schopni ocenit tolik projevů solidarity, které jsme viděli v posledních měsících, často blízko kolem nás.

Možná si při této slavnosti, kterou dnes slavíme, připomeneme častěji onu střelnou modlitbu, kterou opakoval sv. Josemaría: Cor Iesu sacratissimum et misericors, dona nobis pacem. K jeho milosrdenství se utíkáme při modlitbě za pokoj v duších, v Církvi, ve světě, abychom pokračovali v prosbách za konec pandemie, která stále způsobuje utrpení na mnoha místech. Dovoláváme se mateřského prostřednictví Panny Marie, Matky milosrdenství a Královny míru.

S velkou láskou vám žehná

váš Otec

Řím, 19. června 2020