Počet článků: 45

Poselství preláta (6. srpna 2018)

Poselství preláta Opus Dei, Mons. Ferdinanda Ocárize, na svátek Proměnění Páně 6. srpna 2018.

Pastýřské listy

Poselství preláta (9. června 2018)

U příležitosti dekretu papeže o zázračném uzdravení na přímluvu ctihodné služebnice Boží Guadalupe Ortiz de Landázuri prelát Opus Dei připomíná, jak se tato věrná služebnice odevzdala Bohu a církvi.

Pastýřské listy

Dopis preláta (8. června 2018)

Formace, která se v Opus Dei nabízí, je určena i pro mladé: aby „byli - dnes i zítra, celý svůj život - křesťanským kvasem v rodinách, ve svých profesích a v celém tom nezměrném poli lidského života“.

Pastýřské listy

Dopis preláta (24. září 2017)

„Co hledáte?“, říká Ježíš mladým lidem. Když jim pomůžeme, aby v nich rostlo zdravé a silné srdce, uslyší jeho volání „pojďte a uvidíte“.

Opus Dei

Poselství preláta (15. srpna 2017)

Poselství Mons. Fernanda Ocárize u příležitosti slavnosti Nanebevzetí Panny Marie

Pastýřské listy

Krátký dopis preláta (7. července 2017)

Bůh od nás křesťanů očekává, že budeme přivádět všechny k evangeliu: v jeho původní čistotě a zároveň v jeho zářivé novosti, věrně a odvážně.

Pastýřské listy

Dopis preláta k udělení titulu ctihodná Guadalupe O. de L.

Dopis preláta k vyhlášení dekretu o hrdinských ctnostech Guadalupe Ortiz de Landázuri

Zprávy

Dopis preláta (5. dubna 2017)

Dopis od Mons. Fernanda Ocárize z 5. dubna 2017. Před blížícím se Svatým týdnem připomíná prelát ústřední postavu Ježíše Krista v životě křesťana.

Pastýřské listy

Dopis preláta (14. února 2017)

Dopis preláta shrnuje závěry Generálního kongresu, který se konal letos v lednu.

Pastýřské listy

Dopis od preláta (leden 2016)

V prvním dopise roku 2016 hovoří prelát Opus Dei o Panně Marii, o nutnosti zpytovat svědomí a o Roku milosrdenství, který v církvi právě probíhá.

Pastýřské listy