Poselství preláta (1. září 2018)

Mons. Fernando Ocáriz prosí, aby rostla naše láska k církvi a papeži.

Snažme se o pokání v modlitbě a postu, o něž nás všechny prosí Svatý otec ve svém posledním „Listě Božímu lidu“. Milujme stále více církev a papeže. Může nám pomoci, připomeneme-li si, že církev není jen uskupení mužů a žen, do něhož jsme vstoupili, ale, jak vysvětloval svatý Josemaría, především „Kristus mezi námi; Bůh, který přichází k lidstvu, aby ho spasil, nás volá svým zjevením, posvěcuje nás svou milostí, neustále nám pomáhá svou milostí v malých i velkých zápasech každodenního života“ (Jít s Kristem, č. 131).

Blíží se 90. výročí dne, kdy Pán zjevil Dílo svatému Josemaríovi. V rámci přípravy se snažme znovu do hloubky a s touhou po obrácení objevit sílu osobní výzvy, se kterou se na nás Bůh obrací.

Prosím vás o modlitbu za nové kněze, kteří budou zítra vysvěceni, a za biskupskou synodu, která se bude konat v říjnu.

Torreciudad, 1. září 2018