Dopis preláta u příležitosti motu proprio „Ad charisma tuendum“

Mons. Fernando Ocáriz, prelát Opus Dei, píše o motu proprio „Ad charisma tuendum“ („Na ochranu charismatu“) papeže Františka.

Mons. Fernando Ocáriz, prelát Opus Dei

Milovaní, ať Ježíš opatruje mé dcery a syny!

Dnes ráno bylo zveřejněno motu proprio papeže Františka Ad charisma tuendum, které upravuje některé články apoštolské konstituce Ut sit, aby je přizpůsobilo normám stanoveným nedávnou apoštolskou konstitucí Praedicate evangelium o Římské kurii. Jedná se o konkretizaci rozhodnutí Svatého otce umístit postavení osobních prelatur do dikasteria kléru, které synovsky přijímáme.

Svatý otec nás vybízí, abychom se soustředili na dar, který Bůh dal svatému Josemaríovi, a plně ho prožívali. Vybízí nás, abychom pečovali o charisma Opus Dei, „abychom podporovali evangelizační činnost jeho členů“, a tak „šířili ve světě povolání ke svatosti prostřednictvím posvěcování práce a rodinných a sociálních závazků“ (motu proprio Ad charisma tuendum). Rád bych, aby tato výzva Svatého otce silně rezonovala v každém z nás. Je to příležitost prohloubit ducha, kterého Pán vnukl našemu zakladateli, a podělit se o něj s mnoha lidmi v rodinném, pracovním a společenském prostředí.

Co se týče ustanovení motu proprio o postavení preláta opakuji to, co jsem vám zdůraznil při jiných příležitostech: děkujeme Bohu za plody církevního společenství, které přinesly episkopáty blahoslaveného Álvara a otce Javiera. Zároveň biskupské svěcení preláta nebylo a není pro vedení Opus Dei nezbytné. Papežova touha zdůraznit nyní charismatický rozměr díla nás vybízí k posílení rodinné atmosféry plné laskavosti a důvěry: prelát musí vést, ale být především otcem.

Těmito řádky vás také prosím, abyste se modlili za práci, o kterou nás papež František požádal, abychom přizpůsobili partikulární právo prelatury pokynům motu proprio Ad charisma tuendum a zůstali - jak nám sám říká - věrni charismatu.

S velkou láskou vám žehná,

váš otec

Fernando Ocáriz