VIDEO: Panna Maria a měsíc květen

Sv. Josemaría radil, abychom byli v měsíci květnu co nejblíže lásce Panny Marie. Zde je odkaz na záznam, na kterém promluví světec několikrát o Matce Boží. Tento článek uvádí český překlad natočených rozhovorů (o celkové délce asi 2 minuty), odkaz na ně je nahoře na stránce.

Video o prelátním kostele Opus Dei

Kostel Pany Marie Královny míru v Římě je místem modlitby, kde jsou umístěny ostatky sv. Josemarie Escrivy. Milióny lidí na celém světě se utíkají k přímluvě sv. Josemarie, aby si u Boha vyprosili milosti všeho druhu. Mnozí přicházejí do prelátního kostela - prosit nebo děkovat za milosti přijaté na jeho přímluvu.