„Kazachstán je země mimořádně otevřená dialogu.“

Rozhovor s Manuelem Lópezem Barajasem, vikářem Opus Dei v Kazachstánu, uveřejněném v novinách Ideal (Granada, Španělsko).

Manuel López Barajas, vikář Opus Dei v Kazachstánu.

I když se narodil v Oviedu a z důvodu profese otce vyrůstal v Léridě, Manuel López Barajas je třetí dítě početné rodiny s kořeny v Granadě. Z města odešel před deseti lety a žije nyní v Kazachstánu, kde působí jako vikář Opus Dei.

NÁS KATOLÍKŮ JE VELMI MÁLO, VĚTŠINA JE TU V DŮSLEDKU DEPORTACÍ V MINULÉM STOLETÍ.

S čím jste se v Kazachstánu setkal?

Papež věděl, co dělá: Kazachstán je země, která je enormně otevřená dialogu. Muslimové kazašského původu, ortodoxní křesťané slovanského původu a další menšiny svobodně hledají, aniž by přehlíželi názory druhých lidí, své kulturní a náboženské kořeny.

Nás katolíků je velmi málo, většina je tu v důsledku deportací v minulém století. Realita je taková, že na formaci, kterou Opus Dei poskytuje, dochází mnohem více muslimů, ortodoxních křesťanů a ateistů než katolíků: touha po pravdě a otevřenost k náboženství je u Kazachů tak velká, jak velká je jejich země.

NA FORMACI, KTEROU OPUS DEI POSKYTUJE, DOCHÁZÍ MNOHEM VÍCE MUSLIMŮ, ORTODOXNÍCH KŘESŤANŮ A ATEISTŮ NEŽ KATOLÍKŮ.

Na jakých projektech pracujete?

Pokračovat v šíření poselství o nacházení Boha v práci a ve vztazích s druhými lidmi v Almatě i v celém Kazachstánu. Navázali jsem kontakt s dalšími lidmi z jiných měst jako je Karaganda, město, které bylo vybudované uprostřed stepi nedaleko bývalých koncentračních táborů. Sem byli deportováni lidé ze střední Evropy, mezi nimiž bylo hodně katolíků. Mnozí se vrátili do Německa a Polska. Také chceme otevřít centra v Astaná, novém hlavním městě. A pak tu jsou kolem další 'stán' země.

NICMÉNĚ OPRAVDOVÉ ŠÍŘENÍ TOHOTO KŘESŤANSKÉHO IDEÁLU UPROSTŘED OBYČEJNÉHO ŽIVOTA SE USKUTEČŇUJE PROSTŘEDNICTVÍM JEDNOTLIVÝCH OSOB, KTERÉ TENTO IDEÁL ŽIJÍ.

Nicméně opravdové šíření tohoto křesťanského ideálu uprostřed obyčejného života se uskutečňuje prostřednictvím jednotlivých osob, které tento ideál žijí: cestují a stěhují se z důvodů profesních, rodinných apod. Další iniciativa, kterou považuji za zvlášt naléhavou, je pomoc rodinám, dávat formaci mladým manželům.

Co vám tu nejvíce chybí z Granady?

Šunka a rajčatová polévka (gazpacho).

ZA ZVLÁŠŤ NALÉHAVÉ POVAŽUJI POMOC RODINÁM, DÁVAT FORMACI MLADÝM MANŽELŮM.

S čím se nejvíce potýkáte ve vaší nové zemi?

Kazachstán je bohatá země a rychle se rozvíjí, ale existuje tu velká sociální nerovnost. Roky komunismu zanechaly smutné dědictví na etice a morálce. Proto se Kazaši pídí po pravdě a víře, pomáhá jim to při hledání dobra. Ale to opravdu, opravdu nejtěžší je ruština. Ale i to nakonec zvládnu.

Ideal de Granada