SPISY ZAKLADATELE

Kdo chce blíže poznat spiritualitu Opus Dei, měl by si přečíst zakladatelovy spisy. Část se jich objevila na knižním trhu.

V roce 1934 uveřejnil svou první knihu Duchovní rozjímání ("Consideraciones espirituales"). Úvahy jsou ve formě krátkých postřehý z duchovního života, jež se obracejí nejen k členům Opus Dei, nýbrž ke všem křesťanům, aby jim pomáhaly v kontaktu s Bohem a bližními. V roce 1939 se objevila tato kniha v obnoveném a rozšířeném vydání pod titulem "Cesta" ("Camino") a dosáhla miliďnových nákladů na celém světě. Také jiné spisy Escrivá byly přeloženy do mnoha jazyků a dosáhly vysokého nákladu, jako např. "Svatý růženec" ("Santo Rosario", 1934) nebo "Rozhovory s msgr. Escrivá de Balaguer" ("Conversaciones con Mons. Escrivá de Balaguer", 1969).

Část jeho zvěstování víry byla publikována ve formě homilií, duchovních rozjímání na asketická, liturgická a teologická temata. V těchto homiliích se spojuje duchovní hloubka a literární kvalita s ohromnou bezprostředností a svěžestí, jež ukazují křesťanům jednotu učení evangelia a jeho následování v každodenním životě, jako jednotu života danou křesťanům. Jako první svazek bylo publikováno "Setkání s Kristem" ("Es Cristo que pasa", 1973), jež bylo brzy přeloženo do mnoha jazyků. Po zakladatelově smrti byl z jeho pozůstalosti vydán druhý svazek homilií, "Boží přátelé" ("Amigos de Dios", 1977). V roce 1981 následovala "Křížová cesta" ("Via Crucis") plná důrazného apelu, abychom měli stále před očima utrpení Krista jako něco, co se dotýká bezprostředně nás osobně.

Zde je seznam literatury, která vyšla v češtině a ve slovenštině a která se týká Opus Dei:

Josemaría Escrivá: Cesta. Cesta, Brno, 2003; Cesta, Spolok svätého Vojtecha, Trnava 1994.

Josemaría Escrivá: Brázda, Cesta, Brno 1995; Brázda. Spolok svätého Vojtecha, Trnava 1996.

Josemaría Escrivá: Výheň, Cesta, Brno, 2001; Vyhňa. Spolok svätého Vojtecha, Trnava 1999.

Josemaría Escrivá: Boží přátelé, Zvon, 1997

Josemaría Escrivá: Jít s Kristem, Zvon, Praha 1995.

Josemaría Escrivá: Svatý růženec, Cesta, Brno 1993.

Josemaría Escrivá: Křížová cesta, Cesta, Brno 2002.

Josemaría Escrivá: Rozhovory, Cesta, Brno 2001.

Karel Dachovský: Blahoslavený Josemaría Escrivá de Balaguer, Řád, Praha 2002.

Vittorio Messori: Případ Opus Dei, Cesta, Brno 1998.

Giuseppe Romano: Opus Dei, Kontakt plus, Bratislava 2000.

Álvaro del Portillo: Rozhovor o zakladateľovi Opus Dei, Kontakt plus, Bratislava, 1999.

Většina těchto knih je k dostání v některých knihkupectvích a je možné je získat v centrech Opus Dei.