Tiskové prohlášení z 2. listopadu 2015: „Překvapení a bolest“

Tiskové prohlášení Informační kanceláře Opus Dei k zatčení Mons. Lucia Ángela Valleja Balda

Několik sdělovacích prostředků požádalo tuto tiskovou kancelář o komentář k zatčení Mons. Lucia Ángela Valleja Balda. Vyjadřujeme překvapení a bolest nad těmito zprávami.

Opus Dei nemá žádné informace o tomto případu. Pokud se toto obvinění ukáže opodstatněné, bude to zvláště bolestivé kvůli škodě učiněné církvi.

Mons. Vallejo patří do „Kněžské společnosti svatého Kříže“, sdružení kněží připojených k Opus Dei, které nedisponuje žádným právem zasahovat do pastýřské služby ani do prací, které členové uskutečňují ve svých diocézích nebo u Svatého stolce. Posláním sdružení je duchovní doprovázení svých členů.

Mons. Vallejo byl přizván k práci do Říma Svatým stolcem s vědomím svého biskupa (diecéze Astorga, Španělskou). Prelatura Opus Dei nijak do tohoto rozhodnutí nezasahovala ani o něm nevěděla, dokud nebylo zveřejněno: Mons. Valleja má nadřízené ve Svatém stolci a v diecézi (biskup), kde je inkardinován (Astorga).

Informační kancelář prelatury Opus Dei v Římě