Number of articles: 45

Pohled španělské zdravotní sestry na jednu z nejchudších zemí Afriky

Demokratická republika Kongo se dodnes, od získání své nezávislosti, nevymanila z násilí, chudoby a korupce. Candelas Varela je zdravotní sestra, která 22 let svou troškou přispívá k chodu nemocničního zařízení Monkole. Rozhovor s ní byl uveřejněn v chilském digitálním deníku.

Tiskové zprávy

Madrid připravuje blahořečení inženýrky chemie Guadalupe Ortiz de Landázuri

Na obřadech v sobotu 18. května se očekává účast jedenácti tisíců osob z více než 60 zemí. Blahořečení v přímém přenosu a na dálku: další forma účasti prostřednictvím mobilních aplikací, multimediální projekce a geocachingu. Účastníci mohou podpořit projekt Becas Harambee (vzdělávací projekt pro Afriku) formou stipendií pro vědecké pracovnice z Afriky.

Tiskové zprávy

18. května bude mít Opus Dei novou blahoslavenou

Dne 18. května bude mít Opus Dei novou blahoslavenou. Je to Guadalupe Ortiz de Landázuri, profesorka chemie, a bude třetím členem Opus Dei, po svatém Josemaríovi Escrivá de Balaguer a blahoslaveném Álvarovi del Portillo, vyzdvihnutým k úctě oltáře, tj. první blahoslavený laik Díla.

Tiskové zprávy

APOŠTOLÁT

Nejdůležitější apoštolát Opus Dei spočívá v tom, že každý člen se denně znovu zavazuje k tomu, aby svým příkladem křesťansky prožitého všedního dne, slovem a duchovním působením šířil Kristovo učení.

Tiskové středisko

VŠEOBECNÝ POPIS A HISTORIE

Co je to Opus Dei? Opus Dei -Dílo Boží- je osobní prelatura katolické církve.

Tiskové středisko

CÍRKEVNĚ-PRAVNÍ FORMA

Opus Dei je personální prelatura mezinárodního rozsahu, ústřední sídlo se nachází v Římě.

Tiskové středisko

ČLENOVÉ

Věřící patřící k prelatuře Opus Dei chtějí žít podle spirituality Díla, aby mohli uprostřed sekularizované společnosti vést důsledně křesťanský život, a takto se následováním Krista snažit o posvěcování sebe a lidí ve svém okolí.

Tiskové středisko

SPIRITUALITA

Bohatství a duchovní intenzita ducha Opus Dei zanechaly již v církvi značné stopy. Zjevně nebo skrytě našly jeho atributy, např. o všeobecném povolání ke svatosti, o možnosti posvěcování se uprostřed každodenních skutečností a mnohdy právě skrze ně, o potřebné jednotě křesťanského života, ohlas u učitelského úřadu církve a v dílech mnohých katolických teologů a autorů.

Tiskové středisko

SPISY ZAKLADATELE

Kdo chce blíže poznat spiritualitu Opus Dei, měl by si přečíst zakladatelovy spisy. Část se jich objevila na knižním trhu.

Tiskové středisko

Světlo k víře, síla k lásce

Neboj se, od nynějška budeš lovit lidi. S těmito slovy Kristus mění Šimonův život a od této chvíle rybář z Galileje ví, pro co žije. Tak jako on, každý člověk se dříve nebo později musí vyrovnat s touto otázkou: Jaké je mé poslání v životě?

Tiskové zprávy