Madrid připravuje blahořečení inženýrky chemie Guadalupe Ortiz de Landázuri

Na obřadech v sobotu 18. května se očekává účast jedenácti tisíců osob z více než 60 zemí. Blahořečení v přímém přenosu a na dálku: další forma účasti prostřednictvím mobilních aplikací, multimediální projekce a geocachingu. Účastníci mohou podpořit projekt Becas Harambee (vzdělávací projekt pro Afriku) formou stipendií pro vědecké pracovnice z Afriky.

Fotografie z výstavy 'Guadalupe: una experiencia', která byla zahájena 13. května ve škole Tajamar. Foto Javier Berguizas

V sobotu 18. května bude mít církev novou blahoslavenou, inženýrku chemie, španělskou vědeckou pracovnici Guadalupe Ortiz de Landázuri (1916-1975). Hlavním celebrantem obřadu blahoslavení bude kardinál Becciu, prefekt Kongregace pro blahořečení a svatořečení. Obřad začne v 11 hodin v aréně Vistalegre.

Společně s kardinálem Becciu budou koncelebrovat kardinál Carlos Osoro, arcibiskup madridský, prelát Opus Dei, Mons. Fernando Ocáriz, a další kardinálové, biskupové a kněží.

Nejprve bude přečteno poselství papeže Františka a Guadalupe bude slavnostně prohlášena za blahoslavenou. Potom se odkryje obraz nové blahoslavené a na oltář se přenesou k uctívání její ostatky.

V neděli 19. května se bude na stejném místě slavit děkovná mše, které bude předsedat Mons. Fernando Ocáriz. Téhož víkendu se prelát také setká s účastníky, kteří do Madridu na tuto událost přijeli.

Více než 60 zemí

Aréna Vistalegre se naplní registrovanými poutníky, z nichž tři tisíce pochází z více než 60 zemí, zvláště z Mexika, kde nová blahoslavená šest let pracovala a kde také získala občanství. Další mohou sledovat obřad v televizi na kanálu TRECE TV a v přímém přenosu na webu Opus Dei.

Sdružení, farnosti a školy mohou sledovat obřad v dalších místech vybavených velkými obrazovkami. Obřad blahoslavení bude také vysílán na mezinárodních kanálech EWTN (Latinská Amerika a Spojené státy), MA Visión a ESNE TV (Mexiko), JN19 (Peru), Laudato TV (Chorvatsko) a Telepace (Itálie).

Poutníci se mohou pomodlit před ostatky Guadalupe v Real Oratorio del Caballero de Gracia (Gran Vía, 17) a navštívit výstavu „Guadalupe, Vive la experiencia“, která je otevřená od 13. května do 30. května ve škole Tajamar, ulice Pío Felipe 12 v Madridu.

Stipendia pro Harambee

Hladký průběh setkání budou zajišťovat mladí dobrovolníci. Krom toho organizátoři vybízí účastníky, aby pomohli a přispěli na podporu projektu stovek stipendií pro vědecké pracovnice z Afriky. Projekt zajišťuje ONG Harambee (nevládní organizace Harambee).

Organizační výbor blahoslavení od počátku počítal s tím, že se budou moci účastnit i ti, kteří se do Madridu nedostanou, prostřednictvím webu www.guadalupeortizdelandazuri.org, kde se mohou seznámit s životem Guadalupe, s programem všech akcí a s informacemi o kauze a zázračném uzdravení na přímluvu Guadalupe. Na stránce www.guadalupe19.org jsou další užitečné informace týkající se této události a grafický materiál o blahoslavení.

První laik Opus Dei

Nová blahoslavená se narodila v Madridu 12. prosince 1916. Studovala chemii a byla jednou z mála žen, které tento předmět v té době (1933) studovaly. V Madridu pracovala jako učitelka a vědecká pracovnice, dosáhla doktorátu a věnovala se intenzivně profesionální činnosti a evangelizační práci. Později žila v Mexiku a v Římě.

Je první laickou osobou Opus Dei, která je blahoslavená, a byla jednou z nejbližších spolupracovnic zakladatele, svatého Josemaríi. „Nakažlivá radost, síla čelit nepřízni osudu, křesťanský optimismus a odevzdání se druhým“, to jsou některé z vlastností, které ji charakterizují, jak uvádí dekret Kongregace pro blahořečení a svatořečení. Text dekretu zveřejněného touto kongregací zmiňuje, jak Guadalupe žila hrdinský stupeň ctností a jak se „zcela a s radostí odevzdala Bohu a službě své církvi, a intenzivně zakoušela Boží lásku“.