Počet článků: 182

O. José Luis Múzquiz, z Nigérie a Spojených států

Sportovec, plný radosti, velký přítel a výjimečný student. José Luis Múzquiz objevil své povolání ve 28 letech potom, co poznal svatého Josemaríu v Akademii DYA. Rozšířil poselství Opus Dei do Spojených států, Kanady, Japonska a Švýcarska. V níže vyslyšených prosbách, když se seznámili s jeho bohatým životem, se na něho obracejí o přímluvu tři lidé.

Vyslyšené prosby

Zázračné uzdravení na přímluvu bl. Álvara del Portillo

Přímluvě bl. Álvara del Portillo je připisovaný zázrak rychlého a úplného uzdravení Juana Carlose Bisogna, který utrpěl v důsledku nehody těžké poranění mozku, dočasnou depresivní frakturu lebky, zlomeninu středního patra a další újmy na zdraví, přičemž mu nezůstaly žádné neurologické ani psychické následky.

Zprávy

Kufr v autobuse

Těsně před zastávkou mi telefonovala jedna kamarádka, která mi chtěla něco říci. Za hovoru s ní jsem vystoupila a v tom si uvědomila, že jsem nechala zavazadlo v autobuse...

Vyslyšené prosby

Vyslyšené prosby k Tonimu mezi kolegy inženýry

Toni Zweifel byl inženýr strojař a pracoval několik let ve školství. Jako dobrý učitel, příkladem života, odborností a blízkostí Bohu i nadále pomáhá dnešním studentům.

Vyslyšené prosby

Knihy o otci José María Hernández Garnikovi

Knihy a brožury o životě otce José Maríovi, jedním z prvních kněží Opus Dei

Dokumentace

Proces blahořečení Dr. Ernesta Cofiña pokračuje v Římě

Druhá fáze procesu blahořečení služebníka Božího Ernesta Cofiña začala odevzdáním dokumentu „positio“. Ernesto Cofiño je považován za otce pediatrie v Guatemale. Dokumentaci bude v této fázi procesu zkoumat Kongregace pro blahořečení a svatořečení.

Zprávy

איפה אני? Kde to jsem? Příběh o mém uzdravení.

Geraldo Morujão, kněz v diecézi Viseu (Portugalsko), utrpěl v jednom bazénu ve Svaté zemi zástavu srdce. Ve svých 89 letech stále chodí plavat. Své uzdravení připisuje přímluvě blahoslaveného Álvara del Portillo. O této milosti vypráví následující krátký příběh.

Vyslyšené prosby

Dokumentární film o jednom úplně normálním manželství

Nadace Beta Films vytvořila nový dokumentární film o manželech Tomás Alvira a Paquita Domínguez, u kterých probíhá kanonizační proces. Několik jejich dětí a přátel, kteří žili v jejich blízkosti, vypráví, jak láska, radost, pokoj a dobré srdce bylo to, co formovalo domov těchto manželů.

Zprávy

Modlitba k Tonimu

Modlitba pro soukromou pobožnost k Toni Zweifelovi

Toni Zweifel

Modlitba ke Guadalupe

Modlitba s prosbou o milosti na přímluvu blahoslavené Guadalupe Ortiz de Landázuri

Guadalupe Ortiz de Landázuri