Number of articles: 179

Vyslyšené prosby k Tonimu mezi kolegy inženýry

Toni Zweifel byl inženýr strojař a pracoval několik let ve školství. Jako dobrý učitel, příkladem života, odborností a blízkostí Bohu i nadále pomáhá dnešním studentům.

Vyslyšené prosby

Proces blahořečení Dr. Ernesta Cofiña pokračuje v Římě

Druhá fáze procesu blahořečení služebníka Božího Ernesta Cofiña začala odevzdáním dokumentu „positio“. Ernesto Cofiño je považován za otce pediatrie v Guatemale. Dokumentaci bude v této fázi procesu zkoumat Kongregace pro blahořečení a svatořečení.

Zprávy

איפה אני? Kde to jsem? Příběh o mém uzdravení.

Geraldo Morujão, kněz v diecézi Viseu (Portugalsko), utrpěl v jednom bazénu ve Svaté zemi zástavu srdce. Ve svých 89 letech stále chodí plavat. Své uzdravení připisuje přímluvě blahoslaveného Álvara del Portillo. O této milosti vypráví následující krátký příběh.

Vyslyšené prosby

Dokumentární film o jednom úplně normálním manželství

Nadace Beta Films vytvořila nový dokumentární film o manželech Tomás Alvira a Paquita Domínguez, u kterých probíhá kanonizační proces. Několik jejich dětí a přátel, kteří žili v jejich blízkosti, vypráví, jak láska, radost, pokoj a dobré srdce bylo to, co formovalo domov těchto manželů.

Zprávy

Modlitba k Tonimu

Modlitba pro soukromou pobožnost k Toni Zweifelovi

Toni Zweifel

Modlitba ke Guadalupe

Modlitba s prosbou o milosti na přímluvu blahoslavené Guadalupe Ortiz de Landázuri

Guadalupe Ortiz de Landázuri

Homilie Mons. Fernanda Ocárize při děkovné mši za blahořečení Guadalupe Ortiz de Landázuri

Homilie Mons. Fernanda Ocárize při děkovné mši za blahořečení Guadalupe Ortiz de Landázuri (Madrid, 19. května 2019, Pátá neděle velikonoční)

Dokumentace

Homilie při obřadu blahořečení Guadalupe Ortiz de Landázuri

Text homilie, kterou na obřad blahořečení Guadalupe Ortiz de Landázuri připravil kardinál Giovanni Angelo Becciu.

Dokumentace

Dopis papeže Františka u příležitosti blahořečení Guadalupe Ortiz de Landázuri

Dopis papeže Františka Mons. Fernandu Ocárizovi, prelátovi Opus Dei, u příležitosti blahořečení Guadalupe Ortiz de Landázuri

Dokumentace

Prelát: „Guadalupe byla šťastná, protože se nechala vést Ježíšem.“

„Tyto dny, které jsme prožívali v rytmu blahoslavení Guadalupe -řekl prelát při děkovné mši, již slavil v Římě po obřadu blahoslavení Guadalupe Ortiz de Landázuri- nám znovu připomínají, že svatost -ke které nás vybízí láska Boží- je pro každého reálnou skutečností.“

Zprávy