Počet článků: 19

Zázračné uzdravení na přímluvu bl. Álvara del Portillo

Přímluvě bl. Álvara del Portillo je připisovaný zázrak rychlého a úplného uzdravení Juana Carlose Bisogna, který utrpěl v důsledku nehody těžké poranění mozku, dočasnou depresivní frakturu lebky, zlomeninu středního patra a další újmy na zdraví, přičemž mu nezůstaly žádné neurologické ani psychické následky.

Zprávy

21. ledna začíná proces vedoucí k volbě příštího preláta Opus Dei

Volba a jmenování preláta Opus Dei začne v Římě 21. ledna.

Zprávy

Mons. Echevarría: „Tvář blahoslaveného Álvara vyzařovala pokoj, radost, přátelství a touhu sloužit“

Prelát Opus Dei, Mons. Javier Echevarría, slavil na počest blahoslaveného Álvara v bazilice svatého Evžena (Řím) slavnostní mši za účasti tisíců římských obyvatel. Další obřady se konaly v mnoha zemích celého světa.

Zprávy

Díky, done Álvaro. Příběhy k blahořečení.

Dokumentární film o blahořečení Álvara del Portilla. Hovoří zde rodina José Ignacia, syna, který byl zázračně uzdraven na přímluvu nového blahoslaveného. Dále zde vystupují mluvčí výboru pro blahořečení, rodiny, které poskytly ubytování příchozím z celého světa, pracovníci nevládní organizace Harambee Afrika, dobrovolníci a samotní účastníci této výjimečné události.

Zprávy

2. října: Přenesení blahoslaveného Álvara del Portilla

Blahoslavený Álvaro del Portillo byl znovu uložen do krypty prelátního kostela Panny Marie Míru z baziliky sv. Evžena.

Zprávy

30. září: Děkovné mše v Římě

Byly slouženy dvě děkovné mše. První sloužil v Lateránské bazilice kardinál Agostino Vallini (generální vikář Svatého otce pro římskou diecézi), druhou v bazilice Panny Marie Sněžné kardinál Santos Abril y Castelló (arciděkan této baziliky).

Zprávy

1. října: Audience u papeže Františka

Papež František vyzval 15.000 poutníků, kteří přijeli do Říma v souvislosti s blahořečením Álvara del Portillo, aby se obrátili k novému blahoslavenému: "Nechť vám jeho přímluva a příklad pomáhají velkoryse odpovídat na Boží volání ke svatosti a apoštolátu."

Zprávy

29. září: Přenesení ostatků blahoslaveného Álvara

Mezi 29. zářím a 2. srpnem přichází mnoho obyvatel a návštěvníků Říma z různých zemí do baziliky sv. Evžena, aby se pomodlili před novým blahoslaveným. Ostatky sem byly dočasně přeneseny kvůli snadnému přístupu poutníků.

Zprávy

28. září: Modlitba za rodiny z celého světa od Valdebebas

Svatý otec František se z Říma při modlitbě Anděl Páně spojil s obřady v Madridu. Biskup Javier Echevarría, prelát Opus Dei, rodinám: “Pán vás miluje a je přítomen ve vašich manželstvích.”

Zprávy

27. září: Blahořečení Álvara del Portilla

Álvaro del Portillo, první následovník zakladatele Opus Dei, blahořečený před zraky věřících z osmdesáti zemí světa. Kardinál Amato: “Nový blahoslavený nás vybízí k láskyplné, milosrdné, srdečné, tiché a pokorné svatosti.”

Zprávy