Modlitba k Tonimu

Modlitba pro soukromou pobožnost k Toni Zweifelovi

MODLITBA

Bože, Otče milosrdenství, který jsi člověku svěřil zemi, aby ji obdělával a tak Tě oslavoval, Tys udělil svému služebníku Tonimu milost vykonávat své zaměstnání se vší kompetencí a nadpřirozeným pohledem. Pomoz i mně, abych Tě uctíval prostřednictvím své práce, a učiň, abych svým příkladem pomáhal druhým objevit důstojnost a nadpřirozený smysl jejich každodenních povinností. Rač oslavit svého služebníka Toniho a uděl mi na jeho přímluvu milost vyslyšení mé prosby o ... (prosba). Amen.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci.

Ve shodě s dekrety papeže Urbana VIII. prohlašujeme, že v žádném případě nechceme předcházet rozhodnutí církevních autorit a že tato modlitba není určena k veřejnému uctívání.