Proces blahořečení Dr. Ernesta Cofiña pokračuje v Římě

Druhá fáze procesu blahořečení služebníka Božího Ernesta Cofiña začala odevzdáním dokumentu „positio“. Ernesto Cofiño je považován za otce pediatrie v Guatemale. Dokumentaci bude v této fázi procesu zkoumat Kongregace pro blahořečení a svatořečení.

Opus Dei - Proces blahořečení Dr. Ernesta Cofiña pokračuje v ŘíměPositio o životě, ctnostech a pověsti svatosti Ernesta Cofiña

16. února 2021 odevzdal postulátor kauzy, Rev. Miguel De Salis, Kongregaci pro blahořečení a svatořečení „positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis“ (dokument o životě, ctnostech a pověsti svatosti) služebníka Božího Ernesta Cofiña Ubica, lékaře a otce pěti dětí, supernumeráře Opus Dei.

Svazek obsahuje asi 800 stran a je plodem důkladného studia, které vedl relátor stanovený kongregací, na základě svědectví a dokumentů vypracovaných během diecézního procesu.

ERNESTO COFIÑO SE ANGAŽOVAL PŘI ZAKLÁDÁNÍ NEMOCNIC, V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ, CENTRECH SOCIÁLNÍ POMOCI, JÍDELEN PRO POTŘEBNÉ A DISTRIBUCI POTRAVIN POTŘEBNÝM RODINÁM

Dr. Cofiño se narodil v roce 1899 a zemřel v roce 1991. Je považován za průkopníka pediatrie v Guatemale, kde bojoval proti podvýživě a dětským nemocem. Angažoval se také při zakládání nemocnic, v oblasti vzdělávání, centrech sociální pomoci, jídelen pro potřebné a distribuci potravin potřebným rodinám. Postulátor procesu vyjádřil velkou spokojenost s tím, že k dokončení positia připadlo na 30. výročí úmrtí služebníka Božího.

Rev. Miguel De Salis vysvětlil, že „předání positia kongregaci je důležitým krokem, protože je to počátek druhé části římské fáze procesu. V první části jsme se snažili uspořádat shromážděné důkazy, popsat a zasadit do kontextu život a ctnosti služebníka Božího. Nyní začíná druhá část, která spočívá hlavně v prozkoumání positia ze strany sboru konzultantů. Bude-li výsledek kladný, posoudí dokumentaci biskupové a kardinálové, a proběhne-li jejich hlasování příznivě, předloží kongregace papeži k podpisu dekret, ve kterém se uznávají hrdinské ctnosti a služebník se prohlásí za ctihodného.“


- Životopis Dr. Cofiña