Počet článků: 7

Vyslyšené prosby k Tonimu mezi kolegy inženýry

Toni Zweifel byl inženýr strojař a pracoval několik let ve školství. Jako dobrý učitel, příkladem života, odborností a blízkostí Bohu i nadále pomáhá dnešním studentům.

Vyslyšené prosby

Modlitba k Tonimu

Modlitba pro soukromou pobožnost k Toni Zweifelovi

Toni Zweifel

Velké, zahnívající zranění

Když se mi poprvé dostala do rukou kartička s Toni Zweifelem, hned se mě zmocnila naprostá důvěra, vždyť to byl můj ročník.

Vyslyšené prosby

Restrukturalizace mého podniku

Znamenalo to zrušení 2300 pracovních míst.

Vyslyšené prosby

Informace k procesu T. Zweifela

Diecézní proces, ve kterém byly přijaty dokumenty a svědectví o služebníku Božím Toni Zweifelovi, byl zahájen 22. února 2001.

Zprávy

Životopis Toniho Zweifela

Toni Zweifel se narodil 15. února 1938 ve Veroně jako syn švýcarského podnikatele. Studoval strojírenství na Vysoké škole polytechnické v Curychu (ETH), kterou dokončil v roce 1962.

Toni Zweifel

Životopis Toniho Zweifel

Toni Zweifel se narodil 15. února 1938 ve Veroně. Jeho matka, Antonia di Benedetto, byla Italka a jeho otec Giusto Zweifel byl Švýcar, který podnikal v textilním průmyslu. Pokřtěn byl 26. února.

Životopis