Zázračné uzdravení na přímluvu bl. Álvara del Portillo

Přímluvě bl. Álvara del Portillo je připisovaný zázrak rychlého a úplného uzdravení Juana Carlose Bisogna, který utrpěl v důsledku nehody těžké poranění mozku, dočasnou depresivní frakturu lebky, zlomeninu středního patra a další újmy na zdraví, přičemž mu nezůstaly žádné neurologické ani psychické následky.

Ukončení diecézního vyšetřování údajného zázraku připisovaného blahoslavenému Álvarovi del Portillo

Arcibiskup leónské arcidiecéze v Mexiku, Mons. Alfonso Cortés Contreras, ukončil 30. srpna proces stanovený instrukcí „Sanctorum Mater“ týkající se zkoumání údajného zázračného uzdravení připisovaného přímluvě blahoslaveného Álvara del Portillo. Nyní budou záznamy z tohoto procesu předány Dikasteriu pro blahořečení a svatořečení v Římě k dalšímu studiu.

Mons. Alfonso Cortés Contreras podepisuje dekret o ukončení diecézního vyšetřování údajného zázraku připisovaného blahoslavenému Álvarovi del Portillo.
Mons. Alfonso Cortés Contreras podepisuje dekret o ukončení diecézního vyšetřování údajného zázraku připisovaného blahoslavenému Álvarovi del Portillo.

Leónský arcibiskup uvedl, že si přeje, aby tento příběh měl šťastný konec, protože jeho cílem je oslavovat Boha a ukázat, že koná podivuhodné skutky na svých dětech. Na oficiální akci u příležitosti ukončení diecézní fáze byli přítomni regionální vikář prelatury Opus Dei v Mexiku José Ricardo Furber Cano a vikář prelatury v Guadalajaře Juan Pablo Wong González, který byl pověřen doručením záznamů z procesu do Říma.

Účastníci diecézního procesu

Blahoslavený Álvaro del Portillo (1914–1994) byl blízkým spolupracovníkem a prvním nástupcem svatého Josemaríi Escrivá de Balaguer v čele Opus Dei. Ze své pozice pomohl založit Papežskou univerzitu Svatého Kříže a další instituce. Blahořečen byl v Madridu v roce 2014. Církev uznala jeho přímluvu při uzdravení chilského dítěte José Ignacia Urety Wilsona, které utrpělo více než půl hodiny trvající zástavu srdce.

www.cirkev.cz/zazracne-uzdraveni-na-primluvu-bl-alvara-del-portillo_26886