Dokumentární film o jednom úplně normálním manželství

Nadace Beta Films vytvořila nový dokumentární film o manželech Tomás Alvira a Paquita Domínguez, u kterých probíhá kanonizační proces. Několik jejich dětí a přátel, kteří žili v jejich blízkosti, vypráví, jak láska, radost, pokoj a dobré srdce bylo to, co formovalo domov těchto manželů.

Dokument Beta Films nám prostřednictvím mnoha rozhovorů přibližuje život obyčejného manželství, které je svým dětem a přátelům den po dni příkladem křesťanského života.

Rodina Alvirových

Jejich dcera Concha, žijící v současné době v Keni, nám předala několik živých vzpomínek: „Nevzpomínám si, že by mí rodiče někdy mysleli na sebe, ale každý myslel na toho druhého a na ostatní.“

Žákyně Paquity vyprávějí své vzpomínky

NEDĚLALI VELKÉ VĚCI, ALE VŠECHNO BYLO PRODCHNUTÉ LÁSKOU

Jednou z nejpůsobivějších osobností dokumentárního filmu je Isabel Bueno, pomocnice v domácnosti Alvirových, která u nich už od časného mládí mnoho let pracovala. Krom toho, že popsala prostředí jejich domova, podává i určitý klíč k pochopení tohoto manželství: „Vytvořili normální domov, měli osm dětí. Uvědomte si, že obléci je znamenalo: Co jim koupím? Co jim obleču? Bylo to tak prosté manželství... Nedělali velké věci, ale všechno bylo prodchnuté láskou.“

Takto se na sebe dívali po 40 letech manželství a...

UVĚDOMILI JSME SI, ŽE MĚLI RÁDI NÁS, ŠKOLNÍKA, LIDI Z KANCELÁŘE, KAŽDÉHO

Jiní manželé, García Arenillas, kteří byli o mnoho mladší než Alvirovi, se s nimi při různých příležitostech hodně stýkali. V rozhovoru také zmiňují, jaký vliv na ně Alvirovi měli: „Mám zato, že tito manželé měli rádi každého. (...) Protože v určité chvíli si pomyslíme: Jaké máme štěstí! Jak nás mají tito lidé rádi! Ale uvědomili jsme si, že měli rádi nás, školníka, lidi z kanceláře, každého.“