Počet článků: 234

Poselství preláta (15. listopadu 2023)

Prelát Opus Dei sděluje, že během roku 2024 se budou konat v regionech Pracovní týdny jako příprava na pravidelný Generální kongres, který se má uskutečnit v roce 2025.

Pastýřské listy

Poselství preláta (21. října 2023)

Prelát Opus Dei prosí o modlitby za biskupskou synodu a nabízí několik úvah o povaze církve.

Pastýřské listy

Poselství preláta (13. září 2023)

Prelát Opus Dei nás vybízí k rozjímání nad některými z následujících svátků a oznamuje, že 25. září začnou práce s Dikasteriem pro klérus, které mají připravit návrh úprav Stanov pro Svatého otce.

Pastýřské listy

Poselství preláta Opus Dei u příležitosti motu proprio o osobních prelaturách

Prelát Opus Dei píše tato slova u příležitosti motu proprio papeže Františka o osobních prelaturách z 8. srpna tohoto roku.

Pastýřské listy

Poselství preláta (7. srpna 2023)

Prelát Opus Dei děkuje za modlitby za plody jeho pastorační cesty na Filipíny a do Indonésie a vyzývá nás, abychom se dále modlili za nadcházející cestu do Austrálie a na Nový Zéland a za Světový den mládeže.

Pastýřské listy

Mons. Javier Echevarría (Madrid, 1932 - Řím, 2016)

Mons. Javier Echevarría byl druhým prelátem Opus Dei, nastoupil v roce 1994 po blahoslaveném Álvaru del Portillo.

Fernando Ocáriz

Poselství preláta (3. července 2023)

Prelát Opus Dei prosí o modlitby za plody pastoračních cest, které uskuteční v létě, a za plody nedávného Mimořádného generálního kongresu.

Pastýřské listy

Poselství preláta (25. května 2023)

Mons. Fernando Ocáriz nás vyzývá, abychom do rukou Panny Marie svěřili své úmysly i úmysly celého světa.

Pastýřské listy

Rozšířit srdce: videokonference s prelátem

29. září 2022 se Mons. Fernando Ocáriz účastnil setkání s názvem #BeToCare, kde přednesl několik úvah o působení křesťanů ve společnosti ve světle poselství svatého Josemaríi. Události se v Římě účastnilo 200 podnikatelů ze sociální sféry ze 30 zemí.

Další příspěvky

Poselství preláta (30. března 2023)

Prelát Opus Dei děkuje za modlitby za přípravu Mimořádného generálního kongresu a informuje o některých aspektech jeho organizace.

Pastýřské listy