Počet článků: 41

Nové webové stránky v litevštině

Stránky umožňují snadný přístup ke spisům svatého Josemaríi, které byly přeložené do litevského jazyka.

Dokumentace

„Víra má vždy své místo ve společnosti“

Rozhovor s pomocným vikářem prelatury Opus Dei Marianem Faziem, který v roce 2018 vystoupil na 9. sympoziu o svatém Josemaríovi.

Z Opus Dei

Escriva.org, webová stránka k prohloubení poselství svatého Josemaríi

Knihy svatého Josemaríi pomáhají těm, kdo se chtějí v běžném životě setkat s Bohem. První kniha, Cesta, vyšla v roce 1939. Spuštění nových webových stránek escriva.org usnadňuje přístup k mnoha spisům zakladatele Opus Dei.

Dokumentace

„Musíme mít srdce pro všechny, a pro všechny i pochopení“

Svatý Josemaría ukazuje ve videu, jak uplatňovat v našich společenských vztazích pluralismus, „protože nestačí být nestranný a lidsky spravedlivý, kromě toho je třeba zapojit i srdce“.

Modlíme se se sv. Josemaríou

Svatý Josemaría: bláznovství lásky ke svatému Josefovi

V krátkém videu hovoří svatý Josemaría o svatém Josefovi, otci našeho Pána a manželu Panny Marie. „Naučil tolika věcem Ježíše a ochraňoval ho, když byl Dítětem (...). Kolik zkoušek mu Pán poslal a s jakým taktem je zdolával!“

Modlíme se se sv. Josemaríou

Zázračná medaile Panny Marie

27. listopadu 1830 se znovu zjevuje Kateřině Labouré Panna Maria. Toto zasvěcení se spojuje se dvěma událostmi z historie Opus Dei. Na svátek Zázračné medaile Panny Marie v roce 1924 zemřel José Escrivá, otec svatého Josemaríi. A dalšího 27. listopadu 1982 se oznamuje, že Dílo bude povýšeno na osobní prelaturu.

Dokumenty o životě

Našel jsem tě v blátě

„Nepřicházel žádný zákazník, šel jsem kolem kartičky, vzal ji do ruky a řekl mu: 'pomoz mi'. A hned tu byly tři, čtyři nebo i pět výměn oleje. Pokaždé, když nepřicházel platící zákazník, obrátil jsem se na něj a hned tu bylo co dělat. Tak rostlo naše přátelství.“

Osobní svědectví

Dárky od svatého Josemaríi ze tří světových stran

Tři vyslyšené prosby od svatého Josemaríi ohledně práce, skvělý prostředek, jak se každý den obracet na Boha. Jak učil svatý Josemaría, práce konaná z lásky k Bohu - jakákoliv - se stává svícnem, který svítí na naše kolegy a přátele.

Pobožnosti a milosti

Slavnostní mše ke cti sv. Josemaríi Escrivá

22. června v úterý bude v Praze sloužena slavnostní mše ke cti sv. Josemaríi Escrivá, zakladatele Opus Dei.

Zprávy

Svatý Josemaría: «pošetilost» lásky k svatému Josefovi

Svatý Josemaría hovoří v krátkém videu o svatém Josefovi, otci našeho Pána a snoubenci Panny Marie. „Naučil Ježíše tolika věcem a v dětství se o něho staral. (...) Kolik zkoušek mu seslal Pán. A s jakým nadhledem je řešil!“

Modlíme se se sv. Josemaríou