Počet článků: 93

Poselství preláta (10. září 2022)

Prelát Opus Dei nás zve, abychom dali do středu našeho života svatostánek.

Pastýřské listy

Poselství preláta (12. srpna 2022)

U příležitosti obnovení zasvěcení díla - 15. srpna - Neposkvrněnému Srdci Panny Marie nás prelát Opus Dei vyzývá, abychom si uchovali živou touhu po svatosti a apoštolátu, která je vyjádřena každodenní radostnou a nadějnou věrností.

Pastýřské listy

Dopis preláta u příležitosti motu proprio „Ad charisma tuendum“

Mons. Fernando Ocáriz, prelát Opus Dei, píše o motu proprio „Ad charisma tuendum“ („Na ochranu charismatu“) papeže Františka.

Od preláta

Poselství preláta (20. července 2022)

Prelát Opus Dei připomíná jeden z důvodů radosti, které zažil během nedávných cest v různých městech světa.

Pastýřské listy

Zakončení Roku rodiny: poselství preláta

Mons. Fernando Ocáriz, v den svátku svatého Josemaríi, uvažuje o právě skončeném Roku rodiny.

Od preláta

Poselství preláta (14. června 2022)

U příležitosti zakončení Roku rodiny se prelát Opus Dei zamýšlí nad důležitostí instituce rodiny v církvi a ve společnosti.

Pastýřské listy

Poselství preláta (24. května 2022)

Prelát Opus Dei nás vyzývá, abychom radosti a utrpení ve světě vnímali jako své vlastní a v tomto květnovém měsíci se zvláště obraceli na Pannu Marii.

Pastýřské listy

Poselství preláta (23. března 2022)

Prelát Opus Dei sděluje, že 25. března zveřejní dopis o věrnosti, a zve nás, abychom se připojili k zasvěcení Ruska a Ukrajiny Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, které Svatý otec provede v tentýž den.

Pastýřské listy

Poselství preláta: Modlitbou a postem za mír v jednotě

Prelát Opus Dei nás zve, abychom se modlitbou a postem za mír připojili k výzvě papeže Františka.

Pastýřské listy

Poselství preláta (14. února 2022)

Prelát Opus Dei nás vyzývá, abychom se opětovně modlili za projekt územní reorganizace regionů a za nové apoštolské podněty a také děkovali za výročí, která si budeme připomínat 14. února.

Pastýřské listy