Počet článků: 110

Poselství preláta (13. září 2023)

Prelát Opus Dei nás vybízí k rozjímání nad některými z následujících svátků a oznamuje, že 25. září začnou práce s Dikasteriem pro klérus, které mají připravit návrh úprav Stanov pro Svatého otce.

Pastýřské listy

Prelát v Austrálii - video

Od 8. do 26. srpna navštívil Mons. Fernando Ocáriz Austrálii, konkrétně města Kenthurst, Sydney, Brisbane a Melbourne, kde se setkal lidmi z Díla a s jejich přáteli a seznámil se s jejich evangelizačními projekty.

Od preláta

V Cebu: druhé video z pastorační cesty preláta na Filipíny

Mons. Fernando Ocáriz byl v Cebu od 3. do 5. srpna, poslední část jeho apoštolské, dvanáctidenní cesty na Filipíny. Odtud odletěl do Indonésie a 8. srpna přijel do Austrálie a na Nový Zéland.

Od preláta

Prelát v Sydney: být velkorysý k druhým je ta největší radost

Prelát Opus Dei, Mons. Fernando Ocáriz, přijel do Sydney 8. srpna. Setkání v Austrálii se konala v Sydney, Brisbane a v Melbourne. 13. srpna v neděli se setkal s mladými lidmi z Warrane College a Creston College.

Od preláta

Poselství preláta Opus Dei u příležitosti motu proprio o osobních prelaturách

Prelát Opus Dei píše tato slova u příležitosti motu proprio papeže Františka o osobních prelaturách z 8. srpna tohoto roku.

Pastýřské listy

Poselství preláta (7. srpna 2023)

Prelát Opus Dei děkuje za modlitby za plody jeho pastorační cesty na Filipíny a do Indonésie a vyzývá nás, abychom se dále modlili za nadcházející cestu do Austrálie a na Nový Zéland a za Světový den mládeže.

Pastýřské listy

Prelát na Filipínách: Všechno napomáhá k dobrému

V neděli 30. července 2023 strávil prelát Opus Dei jednu hodinu s početnou skupinou rodin, členů Opus Dei a jejich přátel v aréně Mall of Asia.

Od preláta

Poselství preláta (3. července 2023)

Prelát Opus Dei prosí o modlitby za plody pastoračních cest, které uskuteční v létě, a za plody nedávného Mimořádného generálního kongresu.

Pastýřské listy

Poselství preláta po audienci u papeže Františka

Papež František dnes dopoledne přijal Mons. Fernanda Ocárize. U příležitosti této audience uveřejňujeme poselství preláta Opus Dei.

Od preláta

Poselství preláta (25. května 2023)

Mons. Fernando Ocáriz nás vyzývá, abychom do rukou Panny Marie svěřili své úmysly i úmysly celého světa.

Pastýřské listy